Nemocnice postrádá specialisty

chirurgie, chirurgové, lékaři, operace

Nemocnici Třebíč dlouhodobě chybí odborní lékaři. Tato místa jsou volná na odděleních ARO, interna, neurologie, infekční, LDN a rehabilitační. Na posledně jmenované oddělení přijmou i primáře.

„To není jen sedm lékařských pracovních pozic. Je jich daleko víc. Například na post lékaře na interní oddělení přijmeme lékařů – specialistů hned několik. Jde kupříkladu o internistu, diabetologa, endokrinologa a gastroenterologa,“ upřesnila personalistka nemocnice Milena Vaníčková.

„Nejvíce potřebujeme lékaře na rentgen na oddělení radiodiagnostiky, neurologa a lékaře na internu – to jsou nedostatkové profese,“ poznamenal ředitel Nemocnice Třebíč Leoš Dostál.

Zda si lze situaci objasnit tím, že platové podmínky nejsou pro zájemce lákavé, odpověděl: „Platovými podmínkami to není, jsou srovnatelné s ostatními nemocnicemi. Je to tím, že je lékařů nedostatek. I absolventi si už vybírají.“

Jako další faktor uvedl skutečnost, že lékaři si raději vybírají pracoviště odborně více fundovaná, kde se mohou věnovat vyšší medicíně.

Chabý zájem

„Zájem jít do nemocnice okresního typu není tak velký. Nejhůře jsou na tom malé nemocnice, mimo dosah hlavních měst. Tam je zájem katastrofální,“ popsal Dostál. Stejný problém má i novoměstská nemocnice na Žďársku.

V Nemocnici Třebíč nabírají i lékaře z řad cizinců. „Máme čtyři cizince – dva jsou chirurgové, dvě cizinky jsou na radiologii a na ARO. Mimo občanů ČR jsme také zaměstnali 11 lékařů z Evropské unie,“ řekla personalistka.

V seznamu volných pracovních míst, jimiž disponuje Úřad práce Třebíč, je nabídka lékařských postů opakovaná déle než rok. „Tato místa lékařů nabízíme už i cizincům na Zelenou kartu,“ zmínil analytik třebíčského úřadu práce Ivan Mužík.

Ani tak není obsazování volných lékařských míst jednoduchou záležitostí. O zaměstnávání lékařů – cizinců hovořil ředitel třebíčské nemocnice takto: „Není jich tak úplně málo a máme s nimi veskrze dobré zkušenosti. Protože pokud to myslí vážně, tak se podmínkám přizpůsobí. Pokud tam už nějaké problémy vyvstanou, tak jsou spíše charakteru jazykového, kdy lékař absolvoval školu v jiné zemi než v České republice. Tyto problémy nejsou se Slováky, ty zaměstnáváme také. Mezi poptávanými lékaři jsou bez ustání lékaři na oddělení ARO.“

Primář tohoto oddělení třebíčské nemocnice Leonard Smrček řekl: „U nás na oddělení by se teď měla situace výhledově zlepšit. Měly by k nám nastoupit dvě čerstvé absolventky. Pohyb zaměstnanců je u nás značný, už proto, že většina z nich jsou ženy a jdou časem na mateřskou. Hodně lékařů od nás po atestacích odchází. A mnoho jich jde například na RZP, mají potřebnou kvalifikaci.“

Co chtějí nabídnout

Jak by se dala neblahá situace časem alespoň trochu zlepšit, naznačil ředitel nemocnice Leoš Dostál: „Zkusíme více pracovat s mediky a zvednout kredit, spíše image našeho zařízení. A využijeme i možnosti stipendií, nabízených krajem. Hodně je to i o osobních kontaktech. Lékařská obec je velmi uzavřenou komunitou a na tom je také založeno dost věcí.“

Kraj Vysočina letos hodlá podpořit nové lékaře a personál v nemocnicích zřizovaných krajem. Z rozpočtu uvolní milion korun.

Ohodnoťte tento článek!