Nemocnice přejde na „digitál“

Ilustrační foto; počítač,

Klasické rentgenové snímky, které se přenášely v obálkách, jsou ve většině nemocnic už minulostí. Sušická nemocnice je však ještě využívá, ale nikde už je od ní nechtějí. Proto se rozhodla vyrovnat se současným trendům a přejít na digitální technologii.

Požádala tedy město o příspěvek, který bude čerpán z rezervního fondu nemocnice. Zastupitelstvo města tento záměr schválilo.

Na zlepšení technologie bude využita částka 3,5 milionu korun. „Jde o modernizaci rentgenového pracoviště, kterou si vyžaduje současný trend rentgenologie,abychom mohli hlavně sdílet data s ostatními zdravotnickými zařízeními.

Přímo digitalizace rentgenového pracoviště, což je v podstatě obnova celé technologie, vyjde na dva a půl milionu korun,“ informoval ředitel sušické nemocnice Jiří Šedivý.

Součástí investice do digitalizace bude také zakoupení nového přístroje pro zubní snímky. „Jelikož pořizujeme snímky stomatologům tady v regionu, a přístroj, který máme, je starý a není vhodný pro digitalizaci, tak musíme pořídit nový,“ uvedl Šedivý.

Digitální snímky uvítají i ordinace spolupracující s nemocnicí. „Z pohledu praktické lékařky vidím, že když odesíláme pacienty na vyšší pracoviště, tak tam klasické rentgenové snímky nechtějí. Raději si udělají svoje digitální, aby si je mohli mezi sebou posílat. Rozhodně tuto změnu vítám,“ zhodnotila modernizaci praktická lékařka v Sušici Kateřina Nová.

Zbylý milion korun je rezervou. „Máme na hranici životnosti některé technologie, jde o laboratorní analyzátor a operační stůl, které jestliže během roku selžou, budeme muset kupovat nové. Na tento nákup by byl použit právě zbývající milion korun. Může se také stát, že bude situace příznivá, přístroje vydrží, a tak nebudeme muset tuto částku čerpat,“ vysvětlil Šedivý.

Nemocnice získá celkem příspěvek ve výši téměř čtyři miliony korun. Z toho částku ve výši 480 000 korun využije na nákup vybavení. „Máme v plánu nakoupit například nábytek, kartotéky, kancelářské potřeby, počítače a podobné věci,“ dodal Šedivý.

Ohodnoťte tento článek!