Nemocnice se budou bránit. Třeba u soudu

peníze, euro

Pomohlo téměř 400 milionů korun z evropských fondů k vylepšení jihočeských nemocnic podle pravidel, nebo hrozí, že peníze bude třeba z jižních Čech vrátit zpátky do evropského měšce?

Pracovníci Národního kontrolního úřadu (NKÚ) zjistili nedostatky v poskytování dotací z Regionálního operačního programu Jihozápad na rozvoj a obnovu regionálních zdravotnických zařízení. Evropské peníze pomohly například k výstavbě pavilonu dětského oddělení českobudějovické nemocnice nebo k přístavbě pavilonu akutní medicíny a porodnice v Táboře. Se zjištěními, které NKÚ zveřejnil včera, však nesouhlasí ani zástupci jihočeských nemocnic, ani představitelé Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (ÚRR), který na rozdělování evropských peněz organizačně dohlíží.

Předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Ivo Grüner zopakoval, že kontrolorům vadí zejména slučování jednotlivých položek v účetnictví do větších souborů, často v hodnotě několika milionů korun. „Poskytovatel dotace ale ve svých metodikách uvádí, že nepodporuje pořízení drobného hmotného majetku, k čemuž dle názoru Řídícího orgánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad nedošlo. Tvorba souborů je dobrovolná, nikoliv dle řídícího orgánu ROP zakázaná,“ zmínil Ivo Grüner s tím, že zveřejnění závěrů kontroly považuje ze stranyNKÚza účelové.

„NKÚ své závěry mediálně prezentuje v době, kdy se rozhoduje o budoucnosti regionálních operačních programů, což považuji za účelové. Stále totiž platí, že regionální operační programy byly nejúspěšnějšími programy podpory regionů a je tedy nesmyslné je centralizovat a znemožnit regionům rozhodovací pravomoci o dotacích z Evropské unie,“ doplnil Ivo Grüner.

Také podle ředitelky ÚRR Michaely Šímové je podivné, že NKÚ na začátku roku 2015 zveřejnil závěry prověrky zaměřené na projekty, z nichž ten poslední byl schválen v roce 2010. „Od toho roku nebyla vyhlášena žádná výzva týkající se zdravotnictví,“ zmínila Michaela Šímová.

Jakékoliv pochybení odmítají i zástupci jihočeských nemocnic. „Dotace prošly standardně celým procesem schvalování a kontroly všemi dotčenými orgány. Ani poskytovatel dotace, ani kontrolní orgány ministerstva, ani auditor nikdy během této doby neshledali žádná pochybení,“ reagovala mluvčí jihočeských nemocnic Ivana Kerlesová. „Považujeme takzvané zjištění NKÚ za pouze účelové, což je patrné i z toho, že NKÚ zprávu poskytl tisku, a nikoliv finančním orgánům. Nemocnici z tohoto zjištění proto v tuto chvíli nehrozí žádná škoda. Jsme připraveni bránit dobré jméno nemocnice i soudní cestou,“ dodala.

Chybu popírá rovněž předseda představenstva táborské nemocnice Ivo Houška. „NKÚ hovoří o chybném nastavení pravidel pro čerpání evropských dotací. Na nastavování těchto pravidel nemá a nikdy neměla Nemocnice Tábor jakýkoliv vliv,“ upozornil.

Závěry kontrolorů dostane podle mluvčí NKÚ Olgy Málkové na stůl předseda vlády Bohuslav Sobotka, seznámí se s nimi také předsedové obou komor parlamentu. Kontrolní závěry NKÚ také projednává vláda nebo kontrolní výbor Poslanecké sněmovny.

O své vině či nevině však bude podle zákona paradoxně rozhodovat ÚRR. „Ač se závěrem kontroly NKÚ nesouhlasíme, jsme povinni ho přijmout jako podnět a přezkoumat,“ potvrdila Michaela Šímová. „Přezkumem se budou zabývat pracovníci zvláštní skupiny nesrovnalostí, tedy ne ti kolegové, kteří dotace propláceli,“ doplnila s tím, že závěr posuzování by měl být znám do šesti měsíců.

Ohodnoťte tento článek!