Nemocnice se musí chovat tržně

Další perspektiva rokycanské nemocnice je nejasná. Zatím je z mnoha jednání patrné, že v kraji existuje nadbytek lůžek akutní péče a nedostatek lůžek péče následné, včetně léčeben pro dlouhodobě nemocné. Jak tedy dopadnou Rokycany?…

Rokycany – Po jednání, které svolal přednosta okresního úřadu Jiří Kupka, je jasné, že spousta věcí se bude muset změnit a že se nemocnice musí začít chovat daleko tržněji.

„Za rok 2001 nemocnice s poliklinikou (dále NsP) v Rokycanech vykázala ztrátu hospodaření ve výši 7 109 tisíc korun, což je oproti roku 2000 o 3,5 milionu korun více. Jednu z hlavních příčin ředitel Miroslav Duchek označil dopad zákonných nařízení v oblasti mezd, které nemocnice byla nucena naplnit bez adekvátního nárůstu v oblasti příjmů od zdravotních pojišťoven.

Dále nemocnici zatěžují poměrně vysoké odpisy, které v roce 2001 představovaly více než čtyři miliony, a rovněž vysoké režijní náklady organizace,“ řekl nám přednosta Okresního úřadu v Rokycanech Jiří Kupka. Daleko více než zdůvodnění proč, ale účastníky jednání zajímalo, jak výsledek změnit. Rokování se zúčastnil poslanec Parlamentu ČR, senátor, pět krajských zastupitelů a radní pro oblast zdravotnictví, představitelé okresního města, zdravotní pojišťovny a samozřejmě ředitel nemocnice.

„Všichni se shodli na potřebnosti nemocnice a její další existence, a to nejen kvůli Rokycansku, ale i vzhledem k dostupnosti péče pro občany Plzně-severu a Plzně-jihu. Bude však nutné provést reprofilaci tohoto zařízení. Návrh musí předložit vedení nemocnice. S první úvahou koncepce ředitel přítomné seznámil. Jedná se však o velmi rámcový materiál, který je potřebné konkretizovat. Podle účastníků jednání postrádá jasné údaje o ekonomice jednotlivých oddělení a přesně stanovená opatření, jimiž se docílí vyrovnaného hospodaření nemocnice,“ uvedl

přednosta. Vyrovnaný hospodářský výsledek je bezpodmínečně nutný. Podle krajského radního Jaroslava Kadlece se rokycanská nemocnice nemusí v budoucnu obávat radikálních změn tehdy, jestli nebude požadovat dotace od zřizovatele, tedy Plzeňského kraje.

Rokycanský deník, 30.5.2002

Ohodnoťte tento článek!