Nemocnice se potýkají s reálným poklesem úhrad

Stanislav Fiala

Asociace Českých a moravských nemocnic (AČMN) seznámila novináře s výsledky svého šetření v 58 nemocnicích. Ve většině zkoumaných zařízení prý došlo k výraznému snížení úhrad. Pouze jedno zařízení se dostalo nad hodnotu 100 % minulého roku, ostatní nemocnice se pohybují na úrovni 83 – 99 % úhrad.

Přestože ministerstvo zdravotnictví pro tento rok avizovalo pouze stagnaci úhrad, nemocnice upozorňují na existenci dalších faktorů, které významně ovlivňují její skutečnou výši. Jedná se především o míru inflace a pokles reálných příjmů zařízení v důsledku zvyšování DPH.

Podle AČMN zdravotní pojišťovny na podkladě úhradové vyhlášky snížily nemocnicím předběžné měsíční úhrady (zálohy) v roce 2013 v průměru na 94,7 % předešlého období. Dle mínění výkonného ředitele AČMN Stanislava Fialy je ale skutečný pokles úhrad ještě výraznější. „Při 3,3 procentní inflaci v roce 2012 a dopadech zvýšené DPH představuje snížení reálných úhrad o více než 10 procent,“ upřesnil Stanislav Fiala.

Bude hůř?

AČMN se nyní – po vyhodnocení výsledků svého šetření – obává, že konečný dopad na nemocnice bude ještě tvrdší.

„K obdobným číslům dospělo i naše šetření. Lze přitom očekávat, že v důsledku regulací obsažených ve vyhlášce se konečné úhrady po vyúčtování zdravotními pojišťovnami ještě podstatně sníží,“ konstatoval Fiala, podle kterého může mít letošní úhradová vyhláška podobné dopady, jako „nedávný pokus o rušení nemocnic“.

„Průměrné snížení zakrývá skutečnost, že téměř 40 procent zkoumaných nemocnic je pod tímto průměrem. Některé se snížením reálných úhrad i o 15–20 procent. Další existence těchto nemocnic bude ohrožena. Ostatní nemocnice omezují péči,“ uzavřel Stanislav Fiala.

Ohodnoťte tento článek!