Nemocnice se zapojila do sítě odborných pracovišť

pacient, nemocnice, pokoj, sestra

Krnovská nemocnice získala v těchto dnech status „iktového centra“, který uděluje ministerstvo zdravotnictví v rámci vytvoření sítě pro pacienty s mozkovými příhodami. Celkem vzniká v České republice deset komplexních cerebrovaskulárních center a třiadvacet iktových center.

Zařazení krnovské nemocnice do této sítě vysoce odborných pracovišť umožní rychlé nasměrování pacienta s akutní cévní mozkovou příhodou (CMP) rovnou do vysoce specializovaného centra. Tím se výrazně zvýší šance nejen na přežití, ale i úspěšnost jeho léčby a vyhlídky na kvalitní život po mozkové příhodě.

„Ustanovení této sítě je zároveň návodem pro Záchrannou zdravotnickou službu. To znamená, že nyní může pacienta směrovat přímo k nám, aniž by docházelo ke zbytečným časovým prodlevám s následnými převozy. U mozkových příhod každá minuta rozhoduje a dojezd do Krnova zvýší šance pacientů, kteří by jinak museli být hospitalizováni v Ostravě nebo Olomouci,“ uvádí ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

Neurologické oddělení krnovské nemocnice, pod které spadá iktové centrum, podle něj prošlo řadou hodnocení týmu auditorů. „Šetření se uskutečnila v průběhu dubna a května a na základě jejich výsledků byl vytvořen seznam zdravotnických zařízení, která splnila personální, materiálně technická a organizační kritéria a vyhověla podmínkám pro udělení statutu komplexního cerebrovaskulárního či iktového centra,“ říká ředitel Václavec.

Cévní mozková příhoda může být u každého druhého až třetího člověka příčinou úmrtí nebo trvalé těžké invalidity. Patří mezi zdravotnické problémy s výraznými sociálními i ekonomickými důsledky. V současné době se objevují nové možnosti akutní léčby, což přináší potřebu změnit dosavadní systém organizace.

„Pro včasnou diagnostiku a léčbu je důležitá především povědomost pacientů a jejich blízkých, jak co správně a nejrychleji postupovat už při prvních příznacích onemocnění. Musí být připraveni včas přivolat sanitku rychlé lékařské pomoci, jejíž posádka se pak kdykoliv během zásahu spojí s lékaři naší iktové jednotky. Pacienti z celého našeho regionu tak mají zajištěnu nejmodernější a nejrychlejší léčbu tohoto onemocnění,“ dodává primář neurologického oddělení v Krnově Vladimír Šigut.

Neurologické oddělení s vlastní specializovanou jednotkou intenzivní péče musí být vybavena pro ultrazvukové vyšetření mozkových cév přímo na JIP a být provázána s ostatními pracovišti, jako jsou radiologie, biochemie, interna, ARO a rehabilitace. Důležitá je i spolupráce s přednemocniční péčí záchranářů v terénu a s ostatními nemocnicemi v regionu.

Díky statutu iktové jednotky v Krnově je v současné době zajištěna péče pro pacienty s CMP z Krnovska, Bruntálska, Rýmařovka a části Jesenicka, a to na úrovni odpovídající situaci v zemích, jako jsou například Rakousko či Finsko.

Cévní mozkové příhody jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí a úplně nejčastější příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku. V případě úmrtnosti dosahuje naše republika ve srovnání s většinou vyspělých států téměř dvojnásobných hodnot.

Ohodnoťte tento článek!