Nemocnice snížila ztrátu

graf, růst

Městská nemocnice v Žatci loni hospodařila se ztrátou téměř šesti milionů korun. To je nejlepší hospodářský výsledek od roku 2007. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou nemocnice nedávno zveřejnila.

Za rok 2007 činila ztráta nemocnice 13 milionů korun, za rok 2008 skončilo hospodaření s deficitem 9,3 milionů.

Jen čtyři roky bez ztráty

Od roku 1997, kdy nemocnici převzalo město, neskončilo její hospodaření ve ztrátě jen v letech 1998, 1999, 2004 a 2005.

Nemocnici se loni podařilo dosáhnout nejvyšších výkonů ve své historii.

Na druhou stranu výsledek hospodaření nemocnice kladně ovlivnila patnáctimilionová dotace, kterou od města loni dostala.

„Obecně lze říci, že rok 2009 se stal určitým mezníkem v historii Nemocnice Žatec. V úvodu roku byla dokončena rekonstrukce chirurgického oddělení, následně jeho otevření a přestěhování interního oddělení. Lůžková část původního objektu interny byla využita primariátem následné péče. V dalším byla realizována částečná rekonstrukce oddělení pediatrie na úseku lůžkové části matek s dětmi a kojenců. Velmi důležitou skutečností bylo dokončení počítačové sítě a spuštění nemocničního informačního systému. Chod nemocnice se opět dostal do obvyklých kolejí,“ zrekapituloval Čestmír Novák, ředitel žatecké nemocnice.

Personální stabilizace spolu s prostorovým a věcným vybavením přispěla podle něj k plynulému růstu výkonu, který na konci roku činil 125% ve srovnání s předchozím rokem. „K této skutečnosti výrazně přispělo opětovné otevření gynekologicko – porodnického oddělení a s tím související novorozenecké části pediatrie,“ uvedl ředitel.

Nemocnici v Žatci z ekonomického hlediska také pomohlo únorové ukončení akutní péče v nemocnici v Lounech.

Po uzavření tamní soukromé nemocnice, z níž se stala jen léčebna dlouhodobě nemocných, rázem stoupl počet lékařských výkonů v Žatci o 30 procent. Do Žatce totiž ve větší míře než dříve přijíždějí i pacienti z Lounska.

Nemocnice letos dostala od města dotaci ve výši deseti milionů korun. V červnu zastupitelé rozhodli, že nemusí vracet půjčku 1,8 milionu, kterou město před dvěma lety nemocnici poskytlo na nákup mamografu. I to by mělo přispět k tomu, že letošní hospodaření nemocnice už nebude ve ztrátě.

„Důležitý pro ekonomický vývoj nemocnice bude druhá půle letošního roku. Ve zdravotnictví je totiž řada dnes neznámých faktorů, které to velmi ovlivní,“ řekl žateckým zastupitelům ředitel Čestmír Novák.

Bez dalších milionů od města to nepůjde

Pokud zůstane právní forma žatecké nemocnice taková, jaká je nyní, tedy obchodně prospěšná společnost, bez dalších peněz od města se neobejde ani v budoucnu, uvádí se v její výroční zprávě.
)
„Z vývoje hospodářských výsledků v letech 2007, 2008 a 2009 dozorčí rada konstatuje, že pro zachování funkčnosti nemocnice v současném rozsahu, personálním obsazení, způsobu hospodaření a právní formě bude nutné i v následujících letech uvolnit z rozpočtu města Žatce další provozní dotace v řádu desítek milionů korun. Poskytnutí těchto dotací velmi výrazně ovlivnilo hospodářský výsledek v uvedených letech, čímž také výrazně ovlivnilo skutečný hospodářský výsledek z provozní činnosti,“ píše se ve výroční zprávě nemocnice.

Dozorčí rada doporučuje městu zvážit dopad poskytnutí těchto provozních prostředků na jeho rozpočet a zvážit další fungování obecně prospěšné společnosti, respektive založení právní formy, která bude umožňovat participaci zájemců o provozování Nemocnice v Žatci a příliv kapitálu. Změna právní formy nemocnice a vstup cizího kapitálu ale zatím nemá ve vedení města dostatečnou podporu.

Nemocnice má pět lůžkových oddělení

Nemocnice v Žatci má pět lůžkových oddělení – chirurgii, internu, gynekologicko – porodnické, dětské a následné léče. Oddělení ARO je nelůžkové.

Nemocnice zaměstnává přibližně 260 lidí.

Nemocnice snížila ztrátu
Ohodnoťte tento článek!