Nemocnice spojí potrubní pošta

Podle tiskové mluvčí Všeobecné nemocnice Náchod bude v nejbližší době otevřena potrubní pošta mezi horní a dolní nemocnicí, která zlevní náklady na přepravu biologických vzorků…

výsledků a informací, ale také zrychlí a zkvalitní spolupráci jednotlivých oddělení.

Náchod – V základních oborech zajišťuje VNN spádovou oblast pro více než 60 tisíc obyvatel, a ve specializovaných oborech pro 115 až 150 tisíc obyvatel.

Přes sedm set zaměstnanců

V nemocnici pracuje 711 zaměstnanců, z toho je 109 lékařů. „Za deset měsíců tohoto roku bylo hospitalizováno 10 104 nemocných s 99 942 ošetřovatelskými dny. V tomto období bylo na odborných ambulancích nemocnice vyšetřeno a ošetřeno 154 419 pacientů. Na chirurgických odděleních bylo v době od 1. ledna do 31. října operováno 2489 nemocných a na zdejší porodnici vedeno 452 porodů,“ řekla nám Hana Soldánová.

Vzniká nový komplex

Vzhledem k některým současným nepříznivým prostorovým podmínkám v areálu nemocnice vzniká nový komplex pod názvem Generel VNN. Přípravné práce byly zahájeny už v roce 1997. „Vytvoření celého projektu Generelu VNN bylo výsledkem přirozeného rozvoje specializované péče spolu s rozvojem komplementárních služeb nemocnice a práce externí skupiny, tvořené převážně vedoucími pracovníky nemocnice a odbornými pracovníky zřizovatele – Okresního úřadu Náchod,“ uvedla dále Hana Soldánová s tím, že generel VNN by měl plnit veškeré požadavky na nemocniční zařízení budoucnosti.

Nejzatíženější objekt

Jedním z podstatných kroků realizace je současná výstavba vstupního pavilonu. Jedná se o čtyřpodlažní budovu s plochou střechou, upravenou jako místo pro přistávání vrtulníku záchranné služby. Budova bude přistavena ke stávajícímu pavilonu, kde se nacházejí oddělení ARO, nervové a urologické. Tímto krokem dojde podle Hany Soldánové k centralizovanému poskytování odborné ambulantní péče pro občany regionu, vytvoří se prostor pro takzvané výkonové ambulance a sály, které jsou nyní po stránce provozní a hygienické nevyhovující nebo vůbec chybí.

„Tato stavba bude provozně nejzatíženějším objektem v areálu dolní nemocnice. Bude skutečným styčným bodem ve smyslu prolínání veřejného medicínského prostředí s návazností na provozy anesteziologicko-resuscitačního oddělení, urologického a neurologického oddělení. Výstavbou tohoto pavilonu se uvolní prostory pro další stavební úpravy jednotlivých oddělení, které jsou bez přemístění ambulancí se čtyřiadvacetihodinovým provozem neproveditelné,“ doplnila.

Nový chirurgický pavilon

Po dokončení této etapy Generelu bude další etapou realizace třetí fáze s výstavbou nového chirurgického pavilonu. Perspektiva VNN v poskytování léčebné a preventivní péče pro uvedený spád je podle odborných analýz dobrá. V Náchodě tak vzniká kvalitní, ucelený nemocniční komplex lůžkových a dalších oddělení, které svojí vybaveností zajišťují velmi dobrou úroveň a měly by naplnit očekávání nemocných.

ADÉLA ČTVRTEČKOVÁ, Noviny Náchodska, 18.12.2001

Ohodnoťte tento článek!