Nemocnice Šumperk má nové oddělení se sociálními lůžky

Pokoj nového oddělení se sociálními lůžky

Nemocnice Šumperk úspěšně dokončila rekonstrukci nového oddělení se sociálními lůžky, do kterého se v těchto dnech stěhují první pacienti. V prostorách pavilonu F vybudovala celkem osm nových pokojů. Nemocnice se k tomuto kroku rozhodla v důsledku neustále rostoucí poptávky po tomto typu poskytované péče.

TISKOVÁ ZPRÁVA NEMOCNICE ŠUMPERK

„O pobyt na oddělení sociální péče mohou požádat ti klienti, kterým byla ukončena hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, jsou nesoběstační a další péče o ně není zajištěna,“ vysvětluje ředitel nemocnice MUDr. Radan Volnohradský.

Nové oddělení se nachází v prvním nadzemním podlaží pavilonu F. Nemocnice úsek vybavila celkem patnácti novými lůžky. „Jde o speciální polohovatelná lůžka, která chrání pacienty díky průběžným postranicím před případným pádem. Všechna lůžka jsou zároveň vybavena antidekubitními matracemi, které chrání pacienty před proleženinami,“ dodává ředitel.

Součástí rekonstrukce bylo i zřízení společné sesterny pro oddělení sociálních lůžek a kožního oddělení, které se nachází ve stejném podlaží jako nově zřízený sociální úsek. Do nových prostor se pak přesunula také kancelář sociálního pracovníka nemocnice.

Rekonstrukce nového oddělení přišla na 6,5 miliónů korun a nemocnice ji úspěšně provedla na základě spolupráce s vedením Města Šumperk v důsledku rostoucí poptávky po tomto typu služeb. Cílovou skupinou těchto služeb jsou osoby, které již nevyžadují lůžkovou zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné osoby. Pobyt na oddělení sociálních lůžek je přitom pouze dočasný. Služba je pacientům poskytována do doby, než se jim zajistí pobyt v jiném zařízení sociálních služeb – ať už například v domově pro seniory, stacionáři nebo domově s pečovatelskou službou. Případně se pro ně zajistí jiná pomoc v podobě osoby blízké nebo terénních sociálních služeb.

Nemocnice Šumperk je soukromým zdravotnickým zařízením poskytující péči ve spádové oblasti dvou set tisíc obyvatel. Její lékaři ročně provedou osm tisíc operací. Zdravotnické zařízení každoročně hospitalizuje přes dvacet tisíc pacientů a ve svých ambulancích ošetří dvě stě tisíc lidí.

Ohodnoťte tento článek!