Nemocnice Šumperk řeší majetkové spory

Na tom, že stav v šumperské nemocnici je dlouhodobě ekonomicky neudržitelný, se shodli členové pracovní skupiny jmenované ministrem zdravotnictví Bohumilem Fišerem na svém prvním jednání…

O nemocnici se dělí stát, město Šumperk a soukromý provozovatel. Právě zástupci tří vlastníků by měli najít řešení situace. Diskusi rozpoutali zastupitelé na svém zasedání v lednu. Tehdy poukázal zastupitel Zdeněk Štěpán (bezp.) na skutečnost, že soukromí provozovatelé jednají o odprodeji svého podílu bez vědomí města. Opět vyplynuly na povrch majetkové spory se státem. „Nejzávažnější problém vidím v požadavku státu na neúměrně vysoký pronájem chirurgického komplexu operačních sálů a nemožnost či neschopnost státu obnovovat složitou a drahou lékařskou techniku v jeho majetku,“ uvedl ředitel Pavel Valoušek. Stát žádá dvanáctimiliónové nájemné. Nemocnice odmítá platit, neboť tato výše je pro ni likvidační. Věc je dva roky předmětem soudního sporu. Zastavení privatizace ve zdravotnictví exministrem Davidem přivedlo nemocnici do nelehké situace. Vedení soukromé společnosti hledá strategického partnera v oblasti soukromého sektoru, který by kapitálovou formou do soukromé části nemocnice vstoupil. „Tyto aktivity jsou ve stadiu prověřování,“ uvedl ředitel. Šumperský zdravotní rada Josef Gerold ujistil, že se veřejnost nemusí obávat jednání a že se o majetek státu iměsta soukromý provozovatel řádně stará. Podle něj nemůže soukromá firma prodat svůj podíl v nemocnici bez souhlasu Fondu národního majetku. Na únorovém zasedání informoval místostarosta Zdeněk Brož (bezp.) zastupitele o tom, že se objevil případný zájemce, který hodlá vstoupit do nemocnice. „Jednali jsme se zástupcem firmy Agel Brno,“ potvrdil. „Seznámili jsme se s provozem, okolnostmi, v jakých pracuje, zorientovali jsme se ve vztazích a na základě toho vypracováváme určitý plán, který chceme majitelům navrhnout,“ vysvětlil jednatel s. s r. o. Roman Dudys, který je přesvědčen, že nemocnice nemusí být ztrátová. Podmínkou vstupu brněnské firmy je souhlas všech včetně státu a města. „Máme už zkušenosti s provozováním zdravotnických zařízení, i když zatím ne s okresní nemocnicí,“ přiblížil Dudys. Firma Agel podniká ve zdravotnictví od roku 1994. Provozuje kardiochirurgické zařízení v Podlesí, které vzniklo privatizací bývalé závodní nemocnice Třineckých železáren. V roce 1996 koupila Polikliniku Viniční v Brně. Donedávna firma vlastnila také rehabilitační centrum v Čeladné.

Ohodnoťte tento článek!