Nemocnice Šumperk zahájila s příchodem roku 2017 provoz nové magnetické rezonance

Magnetická rezonance je prvním pracovištěm, které nemocnice otevřela v nově budovaném pavilonu R, jehož stavba si vyžádá celkové náklady ve výši 160 miliónů korun.

Jeden z nejmodernějších diagnostických přístrojů v hodnotě 32 miliónů korun dokáže díky svým kvalitním zobrazovacím schopnostem odhalit například poškozené vazy v koleni, vyhřezlou ploténku nebo upřesnit rozsah nádorového onemocnění.

Diagnostika pomocí magnetické rezonance je v současné medicíně v některých případech metodou první volby ke stanovení diagnózy. Oproti CT má lepší schopnost zobrazení měkkých tkání a pacient zároveň není vystaven radiační zátěži. „Vyšetření na magnetické rezonanci se také využívá jako doplnění CT nebo ultrazvukového vyšetření. Díky tomu tak budeme schopni výrazně rozšířit možnosti diagnostiky v naší nemocnici,“ vysvětluje výhody pořízení nového přístroje primář radiodiagnostického oddělení MUDr. Jiří Gerold.

Na novém přístroji budou vyšetřování převážně pacienti s neurologickými onemocněními, zejména mozku a páteře, a pacienti s onemocněním kloubů. „Dále plánujeme vyšetřovat pacienty s onemocněními v dutině břišní a malé pánvi, zejména s onkologickými diagnózami. Díky speciálnímu injektoru budeme schopni vyšetřovat i cévní systém, například tepny dolních končetin,“ doplňuje primář.

Magnetická rezonance, kterou pořídila Nemocnice Šumperk za 32 miliónů korun, patří mezi nejmodernější přístroje současné doby. Ve srovnání se staršími typy magnetických rezonancí má ta šumperská větší vyšetřovací otvor o šířce 70 centimetrů, takže vyšetření bude nejen komfortnější, ale lékařům umožní vyšetřit i silnější pacienty. „Díky krátké délce tunelu a systému potlačení hluku se snižuje i možný pocit klaustrofobie. Ve srovnání se staršími stroji jsou zde i výrazné technické inovace v konstrukci přístroje, ať už v převodu signálu nebo v cívkách používaných při vyšetření. To vše zajišťuje vyšší kvalitu a rychlost zobrazení. Nové zobrazovací sekvence nám navíc umožní upřesnit diagnózu některých onemocnění,“ jmenuje další výhody nového přístroje MUDr. Jiří Gerold.

Magnetická rezonance je prvním pracovištěm, které nemocnice otevřela v nově budovaném pavilonu R, s jehož výstavbou začala v březnu loňského roku. Nový pavilon má celkem tři podlaží a s ostatními lůžkovými pavilony (A, B a také chirurgický pavilon C) je propojen stávajícím koridorem. Pacienti tak nebudou zatěžováni složitými venkovními přesuny a vyšetření budou moci podstoupit „pod jednou střechou“. Kromě magnetické rezonance v něm pacientky naleznou například nové mamografické pracoviště a zázemí zde najdou taky mnohé ambulance, včetně dvou kardiologických. Náročná stavba si vyžádá i s pořízením nové zdravotnické technologie náklady ve výši 160 miliónů korun. Celý pavilon se všemi novými pracovišti, ambulancemi a novou recepcí se pacientům otevře nejpozději v březnu letošního roku.

Ohodnoťte tento článek!