Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích obhájila prestižní akreditaci a získala ocenění za kvalitu poskytovaných služeb

chodba, sestry, lékařky, sestra, lékařka

Počátkem měsíce listopadu proběhlo v Nemocnici sv. Zdislavy v Mostištích akreditační šetření Spojené akreditační komise České republiky (SAK) zahrnující hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče v souladu s platnou legislativou. Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích, kterou provozuje skupina VAMED Mediterra, získala poprvé akreditaci již v roce 2012 a letos požadavky akreditačních standardů úspěšně obhájila.

Získání akreditace SAK je podmíněno splněním přísných akreditačních podmínek, které se zaměřují na problematiku kvality zdravotní péče a bezpečí pacientů. „Bezpečí a pohodlí pacientů je pro nás zcela klíčové a těší nás, že jsme tuto významnou akreditaci obhájili. Ve své snaze poskytovat pacientům prvotřídní péči budeme pokračovat i nadále,“ uvedl MUDr. Jaroslav Tvarůžek, primář Chirurgického oddělení Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích a vedoucí lékař Centra robotické chirurgie Vysočina.
Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích se v letošním roce také zúčastnila průzkumu spokojenosti ambulantních a hospitalizovaných pacientů prováděném agenturou HealthCare Institute (HCI).

V rámci Kraje Vysočina se Nemocnice sv. Zdislavy umístila na prvním místě v kategoriích „Spokojenost hospitalizovaných pacientů nemocnic“ a „Spokojenost ambulantních pacientů nemocnic“. Letos se do projektu zapojilo 156 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky. „Spokojenost našich pacientů je pro nás vždy na prvním místě. Je pro nás velmi důležité, aby se u nás pacienti cítili dobře a rádi se k nám vraceli. Za vyjádřenou podporu jim proto chceme poděkovat,“ dodal MUDr. Jaroslav Tvarůžek. Nemocnice spadající pod skupinu VAMED Mediterra se v soutěžích HCI hodnotících kvalitu poskytované péče umisťují každoročně na předních příčkách.

Spojená akreditační komise České republiky (SAK) vznikla v roce 1998 a jejím posláním je trvalé zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče v České republice pomocí akreditací zdravotnických zařízení, poradenské činnosti a publikačních aktivit. HealthCare Institute (HCI) je nezisková organizace, která napomáhá postupně zvyšovat kvalitu poskytované péče o pacienty v českých nemocnicích.

Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích obhájila prestižní akreditaci a získala ocenění za kvalitu poskytovaných služeb
Ohodnoťte tento článek!