Nemocnice uzavřely deklaraci

„Vážím si konstruktivního dialogu se současným ředitelem Gottvaldem a jeho týmem,“ říká Tomáš Vondráček.

Krajská nemocnice v Pardubicích a chrudimská nemocnice spolu uzavřely deklaraci, která je klíčová a dosud nemá obdoby.

„Historicky dosud vedení obou nemocnic neprojevilo takový společný zájem řešit otázky zajištění zdravotní péče, ekonomické i personální. V minulém týdnu jsme uzavřeli deklaraci obou zdravotnických zařízení, která nastartovala diskusi o vzájemně prospěšných krocích.

Ty mají zajistit stabilitu těchto nemocnic akutní péče s předpokladem rozvoje obou zařízení do příštích let,“ prohlásil ředitel společnosti Chrudimská nemocnice Tomáš Vondráček.

Existují nyní velké obavy ze zastoupení jednoho zdravotnického zařízení druhým.
Tomáš Vondráček míní, že je lze snadno vyvrátit vzhledem ke kapacitním možnostem obou zařízení, a to zejména v akutní péči. „Velmi si vážím konstruktivního dialogu se současným ředitelem krajské nemocnice Tomášem Gottvaldem a jeho týmem, který je v nelehké situaci – řeší stabilizaci nemocnice jako páteřního zdravotnického zařízení Pardubického kraje. Přál bych si tentýž dialog navázat i mezi zdravotníky obou nemocnic. Proč? Vždyť jsme si pracovně i polohou tak blízcí,“ zdůraznil Vondráček.

Akutní péče je na špičkové úrovni

Chrudim – Město Chrudim tradičně finančně podporuje svou nemocnici. V minulosti se tak podílelo řadou klíčových investic do provozu, jako například vybavením operačních sálů.

Jak uvedl starosta města Petr Řezníček, nikdo z vedení chrudimské radnice nemá zájem na tom, aby se akutní péče přesunula do sousedních Pardubic nebo případně jiných nemocnic v kraji a na místní zdravotníky by zbyla péče následná. „Máme zájem na rozvoji nemocnice v Chrudimi jako poskytovatele zdravotního servisu pro občany spádu Chrudimska a Hlinecka. Vedení města bude podporovat pouze ty avizované změny v Chrudimské nemocnici, a. s., které zajistí nadále našim občanům kvalitní zdravotní služby jak v akutní, tak v následné péči,“ řekl Petr Řezníček.

Chrudimská nemocnice se v poslední době zaměřila právě na akutní péči, je už například celorepublikově známá svými laparoskopickými operacemi. „Úroveň chirurgie v Chrudimi je výtečná,. Jak oddělení, tak i operační sály jsou nadstandardně vybaveny, včetně nejmodernější techniky, kterou zde mohu používat. Vybavení je plně srovnatelné s klinickým pracovišti v ČR. Navíc je v chrudimské nemocnici kolektiv, na který se velice těším a rád chodím do práce. Pracoviště má vynikající management,“ uvedl v on-line rozhovoru Chrudimského deníku královéhradecký onkolog Pavel Jandík.

Ohodnoťte tento článek!