Nemocnice v Jihlavě usiluje o certifikát bazální stimulace

ruce, lékař, pacient, nemocnice

Nemocnice Jihlava usiluje o získání certifikátu Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace neboli o získání statutu supervidovaného pracoviště v provádění bazální stimulace.

Certifikát je udělován Institutem Bazální stimulace (IBS; http://www.bazalni-stimulac e.cz/), který je vzdělávací institucí, akreditovanou Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Bazální stimulace je metoda, kterou vyškolení pracovníci Nemocnice Jihlava s úspěchem provádí již od roku 2005, a to především na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Metoda bazální stimulace pomáhá po poraněních mozku, cévních mozkových příhodách i v komatózních stavech.

Její podstatou je to, že pomocí přesně definovaných technik a postupů prováděných při ošetřování pacienta, při jeho hygieně, rehabilitaci, podávání stravy, vyprazdňování nebo během klidného spánku dochází ke stimulaci dočasně ztraceného vnímání. Metoda bazální stimulace je postavena na tom, že i pacient s porušeným vědomím komunikuje, jen je potřeba jeho způsobu komunikace porozumět.

Zapojit příbuzné

Je vhodné zapojit do stimulace příbuzné či přátele. V dřívějších dobách se rodina na resuscitační pracoviště v podstatě nedostala a pokud ano, tak časově velmi omezeně. Na nemocného se směli dívat, ale nesměli se ničeho dotýkat. Hlavní myšlenkou konceptu bazální stimulace je právě přítomnost rodiny u lůžka nemocného. Příbuzní jsou plně začleněni do ošetřovatelské péče. Nutností pro realizaci bazální stimulace je dobře proškolený personál. Pracovníci ARO Nemocnice Jihlava již mají všechny znalosti a dovednosti potřebné k provádění bazální stimulace.

Jsou schopni provádět vysoce erudované výkony resuscitační péče a zároveň edukovat rodinu v úkonech ošetřovatelské péče. Mají k dispozici různé pomůcky usnadňující a zefektivňující stimulaci.

Písničky pro pacienta

Používají stimulaci sluchovou . Pouští pacientům jejich oblíbené písničky, pohádky, nahrávky hlasů celé rodiny, vzkazy kamarádů.

Používají hmatovou, čichovou stimulaci, například pacientův parfém, jeho toaletní potřeby, vůně oblíbeného jídla a chuťovou, kdy do pusy pacientovi vloží molitanovou štětičku namočenou v oblíbeném nápoji. Používají i působení barev, na stropě nad postelí jsou namalované obrázky. Rodina může vyzdobit pokoj fotkami. Používá se barevné ložní prádlo, personál nosí barevný oděv, vytvořili si edukační materiály pro rodiny atd. Péče o pacienty nekončí jejich propuštěním.

Pacienti i příbuzní se na oddělení vrací pro rady. Sestřičky za nimi mnohdy dojíždí domů. Zásluhou tohoto konceptu se pracovníkům ARO podařilo přivést do plného duševního zdraví desítky pacientů. Proč tedy usilovat o supervizi?

„Hlavním cílem supervize je zvýšení kvality ošetřovatelské péče poskytované na resuscitační stanici jihlavské nemocnice. Chceme posílit a dále rozvinout základy konceptu bazální stimulace. Supervize by měla seznámit naše pracovníky s novými postupy v tomto konceptu a rovněž je podpořit a motivovat,“ vysvětluje vrchní sestra ARO, Magdaléna Lavičková.

„Na základě zjištěných faktů supervizor rozhodne o vydání certifikátu Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace. Supervizorem je PhDr. Karolína Riedlová, jediný certifikovaný lektor konceptu pro Českou republiku,“ dodává zdravotnice.

Ohodnoťte tento článek!