Nemocnice v Lounech odmítá, že by jednala neseriozně

otazník

Poté, co nemocnice prodala polikliniku, město vymýšlí, co dělat, kdyby lékaři odešli – má náhradní budovu.

Vedení soukromé nemocnice v Lounech si nenechalo líbit slova místostarosty Jana Čermáka, který okomentoval prodej polikliniky. Poté, co vlastník nemocnice v tichosti prodal polikliniku pražské firmě Retarder, místostarosta prohlásil, že nemocnice už není pro město seriozním partnerem pro jednání. Město mělo samo zájem odkoupit polikliniku, aby byl zajištěn její chod. Nemocnice přitom odmítá, že by se dohodla s městem na přednostním prodeji. „Rozhodně není pravdou, že by se nemocnice vůči městu vyjádřila tak, že se poliklinika prodávat nebude. Bylo pouze řečeno, že se nebude prodávat za podmínek navržených městem, které byly naprosto nepřiměřeně nízké a pro nemocnici nevýhodné. Nemocnice Louny, a.s. jako výlučný a suverénní vlastník nemá vůči komukoli povinnost ,nechat si schvalovat´ svá rozhodnutí,“ uvádí v obsáhlém prohlášení představenstvo společnosti, předsedou je ředitel Antonín Strolený.
„Nemocnice o našem zájmu věděla,“ tvrdí zase město. „O žádné ceně jsme oficiálně nejednali. Ze strany nemocnice nás ani nikdo neinformoval, že se polikliniku chystají prodat. Ředitel nám jasně řekl, že se prodávat nebude a pokud ano, tak odstoupí,“ zdůraznila tajemnice Městského úřadu Louny Renáta Čapková.

Polikliniku nyní získala pražská soukromá společnost Retarder, a. s. „V rámci jednání o převodu nemovitostí bylo deklarováno, že nový vlastník, jemuž nepochybně a jednoznačně jde o zachování dosavadního provozu a struktury nájemních vztahů, nebude podmínky nájmů a užívání prostor zásadním způsobem měnit,“ píše se v prohlášení nemocnice.
Prohlášení (jeho kompletní text přinášíme na adrese www.lounskydenik.cz) však už nevyvrací možnost, že se nájmy lékařům, kteří tam mají ordinace, zvýší. „Tím samozřejmě není dotčena možnost individuálních jednání nového vlastníka s nájemci, případně úprava smluv či jejich doplnění například o inflační doložku a podobně.“ Některé ambulance, RTG, RHB a DIOP, které provozuje nemocnice, zůstanou zachovány. Prodej polikliniky by neměl mít vliv ani na chod dětské pohotovosti a před pár dny znovuobnovené pohotovosti pro dospělé.
Město se však s předstihem pro jistotu připravuje i na variantu, že lékaři začnou z polikliniky odcházet. „Budeme sledovat jednání nového vlastníka s lékaři. Připravujeme plán pro situaci, kdyby lékaři odcházeli. Máme vytipované objekty, kde bychom byli schopni vybudovat městskou polikliniku,“ nastínila tajemnice.
Situaci sleduje i oblastní sdružení České lékařské komory. „O prodeji jsem byl oficiálně informován 16. března.
Podle ředitele nemocnice vlastník splní příslib a lékaři dostanou nabídku na uzavření nových smluv na dobu určitou s možností prodloužení na žádost lékaře. Výše nájmů má být zachována. Pokud budou tyto podmínky splněny, nehrozí riziko uzavírání lékařských praxí,“ sdělil předseda sdružení Milan Králíček. Vlastník nemocnice, který je anonymní, prodal polikliniku několik týdnů poté, co ohlásil uzavření interního a chirurgického oddělení. Z nemocnice se tak stala léčebna dlouhodobě nemocných.

Ohodnoťte tento článek!