Nemocnice v Novém Jičíně má novou jednotku intenzívní péče

Nová mezioborová jednotka intenzívní péče (JIP) operačních oborů byla v pondělí otevřena v Nemocnici s poliklinikou v Novém Jičíně. „Mezioborová jednotka intenzívní péče bude sloužit…

pacientům chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie a, pokud to bude nutné, také oddělením krčnímu a očnímu,“ řekl primář nové JIP Jiří Ehrenberger. Jednotka, která má dvanáct lůžek a je vybavena špičkovými přístroji, poskytuje péči pacientům v nejtěžších pooperačních stavech, po těžkých polytraumatických úrazech – nemocným, u nichž hrozí selhání vitálních funkcí. O nemocné budou pečovat dva lékaři se dvěma atestacemi, dva lékaři s jednou atestací a 22 zdravotních sester. „Sestry se budou střídat po čtyřech. Každá z nich bude mít osobní zodpovědnost za konkrétní nemocné, což je nový systém v ošetřovatelství,“ řekla vrchní sestra jednotky Danuše Adámková. Nová mezioborová JIP bude poskytovat péči ve vyšší kvalitě, zvýší se i komfort pacientů. Tím, že nová jednotka má 12 lůžek, se rozšířila dostupnost intenzívní péče. „Chirurgická JIP měla šest lůžek a stoprocentní obložnost. Víme o pacientech, kteří by intenzivní péči zasluhovali, ale nemohli ji dostat, protože nebylo místo,“ uvedl Martin Rais, pověřený řízením útvaru hospodářské a technické správy nemocnice. Náklady na rekonstrukci prostor a vybavení mezioborové JIP dosáhly 20 mil. korun. „Vzhledem k tomu, že byla zrušena přislíbená státní dotace, celou akci financuje nemocnice z vlastních prostředků. O případné účasti státního rozpočtu nicméně probíhají další jednání,“ sdělil Rais.

Anna Bortlíčková, Právo, 15.1.2002

Ohodnoťte tento článek!