Nemocnice v Pardubickém kraji se budou specializovat

Pardubická krajská nemocnice

Všech pět nemocnic akutní péče v Pardubickém kraji zůstane zachováno, specializovaná zdravotní péče ale bude soustředěna jen na některých pracovištích.

Počítá s tím návrh nového strategického směru rozvoje nemocnic, který schválili krajští radní. Do konce léta by měla vzniknout ve spolupráci s Lékařskou radou nemocnic a odbornými lékařskými týmy koncepce nemocniční péče, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí společnosti Nemocnice Pardubického kraje (NPK) Pavel Kožený. Původně měla být koncepce hotová do konce loňského roku.

„Všechna oddělení zůstávají v provozu, rozhodně tedy nedojde ke zhoršení dostupnosti péče,“ uvedl generální ředitel NPK Tomáš Gottvald. Podle mluvčího hejtmanství Dominika Bartáka se zdravotní péče bude strukturovat ve dvou regionech, východ s nemocnicemi v Litomyšli, Svitavách a Ústí nad Orlicí, a západ s nemocnicemi v Pardubicích a Chrudimi.

V nemocnicích v Litomyšli a Chrudimi budou zastoupeny všechny současné obory, ale zaměří se zejména na poskytování plánované péče, například na ortopedické operace, plánované chirurgické zákroky nebo výkony laparoskopické chirurgie. K dispozici bude i ambulantní péče. „Složitější zákroky, například onkochirurgické operace, se soustředí do ostatních tří zařízení,“ uvedl náměstek generálního ředitele NPK Vladimír Ninger.

Podobně se budou diferencovat neurologická oddělení. Ta jsou v současnosti čtyři, v budoucnu by měla specializovanou péči poskytovat dvě. Zbývající by zajišťovala běžnou neurologickou péči včetně služeb pro bolestivé stavy, závratě, bolesti hlavy či záchvaty.

Změny jsou plánované do pěti let, v případě Pardubické a Chrudimské nemocnice do 15 let.

Koncentrace vysoce specializované péče do center velkých nemocnic je podle odborníků nezbytná. Týká se zejména vážných onemocnění a také těžších akutních stavů, jejichž léčba vyžaduje přítomnost týmu specialistů vybavených nejmodernější přístrojovou technikou. Takové personální a přístrojové vybavení každá nemocnice mít nemůže.

Nemocnice v Pardubickém kraji se budou specializovat
Ohodnoťte tento článek!