Nemocnice v Třebíči si v loňském roce vedla dobře, už je v plusu

Vedení Nemocnice Třebíč předložilo svému zřizovateli, kraji Vysočina, výroční zprávu za rok 2004. Obsahuje pětadvacet stran rozdělených do jedenácti kapitol. Kraj dostal ucelený přehled o managementu nemocnice, o její organizační struktuře a personálním obsazení…

Obsáhlá je kapitola o projektových řízeních a o celkovém hospodaření nemocnice. Ze zprávy vyjímáme několik zajímavostí.

Hospodaření se lepší Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihlava Věra Švarcová loni poznamenala: „Restriktivní opatření, přijatá v roce 2003, začala o rok později zabírat. Ve třech nemocnicích jsme vyměnili ředitele.“

Toto opatření se týkalo i třebíčské nemocnice, která patří mezi tři nemocnice z pěti v kraji, které loni opět hospodařily dobře. Ztrátu – 16,6 milionů v roce 2002 snížila v roce 2003 na – 5,9 milionů v roce 2004 se dostala na + 269 tisíc korun.

I přesto, že má nemocnice neustále závazky vůči svým dodavatelům po lhůtě splatnosti, došlo k výraznému posunu v bilanci pohledávek a závazků z – 29 milionů na – 3 miliony korun.

Kdo za vším stojí? Post ředitele nemocnice zastával v roce 2004 Petr Mayer, lékařským ředitelem byl Bohumil Pavlíček, hlavní sestrou Eliška Klimešová, ekonomickým náměstkem Eva Tomášová, technickým náměstkem Ladislav Chloupek, vedoucím oddělení zdravotních výkonů a informací Dan Havlíček. Tito lidé zastávají svoje místa i v letošním roce.

Projektů vzniklo deset V roce 2004 nemocnice zahájila deset projektů, z nichž sedm bylo dokončeno a tři projekty pokračují i letos. Kromě jiných zmíníme projekt Zefektivnění zajištění ústavní pohotovostní služby. „Projekt byl úspěšně dokončen díky ekonomickému efektu změny systému,“píše se ve zprávě.

Počty lůžek upraví Důležitým projektem se stala také Střednědobá strategie rozvoje jednotlivých zdravotnických oborů. Dočkal se úspěšného dokončení a jeho výstupem se stala úprava lůžek na jednotlivých odděleních, ukončení činnosti psychiatrického oddělení Jemnice.

Dále vyšly najevo silné a slabé stránky jednotlivých oddělení. Tato zjištění zaměstnávají nemocnici i letos. „Museli jsme si projít oddělení a zkontrolovat skutečný počet lůžek. Tyto počty jsme porovnali s daty nasmlouvanými s pojišťovnou a s těmi, která jsou vykazována ve statistikách vůči Ústavu zdravotních informací. Audit lůžkového fondu považuji za velice nutný, protože na jeho základě jsme zpracovali návrh počtu lůžek na jednotlivých odděleních,“řekl loni v létě ředitel Mayer.

Lékárna prosperuje Číslo šest měl projekt Zvýšení obratu lékárny v oblasti pultového prodeje. „Význam existence a provozu ústavní lékárny je nejen pro naši nemocnici zcela zásadní,“tvrdí ředitel Mayer.

Lékárna je totiž nezanedbatelným přispívatelem do části ekonomiky celého provozu nemocnice. Přesto bylo nutné zapojit ji do projektového řízení z důvodu zefektivnění dalších poskytovaných služeb.

Cílem projektu je navýšit obrat lékárny v oblasti pultového prodeje. Projekt byl úspěšně ukončen díky zvýšení tržeb. Pacientům určitě neušlo, že na odděleních mohli vyplnit dotazník. Byl součástí projektu Systém sledovanosti spokojenosti pacientů.

Vývařovna mění tvář Snad nejdůležitějším projektem se v roce 2004 stala Rekonstrukce stravovacího provozu. Letos v březnu rekonstrukce zahájila. Kraj Vysočina na ni uvolnil 40 milionů korun.

„Moderní tabletový systém vývařovny ušetří zdravotním sestrám práci s výdejem jídel. V kuchyni se jídla naporcují do termoobalů včetně polévky i druhého jídla. Naloží se do vozíku a rozveze v patřičné teplotě po jednotlivých odděleních,“vysvětlil technický náměstek Ladislav Chloupek.

Platy lékařů rostly O více než tisícovku narostly v průměru v roce 2004 platy lékařů. Jejich průměr se pohybuje kolem 36 754 korun. „Hlavní vliv mělo zavedení šestnáctitřídní platové tabulky,“domnívá se ředitel Mayer.

Ve srovnání s ostatními nemocnicemi v kraji se jedná o nejvyšší platy lékařů (Jihlava 33 544 Kč, Havl. Brod 31 151 Kč, Pelhřimov 35 916 Kč, Nové město N. M. 36 363 Kč).

Platy farmaceutů v třebíčské nemocnici dosáhly průměru – 33 056 Kč, sester a porodních asistentek – 16 294 Kč, ostatních zdravotníků (odborných) – 17 521 Kč, speciální zdravotníci 15 031 Kč, zdravotních pracovníků s dohledem – 10 174 Kč, ostatní odborní pracovníci – 16 119 Kč, THP – 17 149 Kč, dělníci – 10 665 Kč. V loňském roce probíhaly operace podle plánu, k žádnému výpadku nedošlo. Rozpočet nemocnice musí pamatovat také na obnovu přístrojového vybavení operačních sálů.

Noviny Třebíčska

Ohodnoťte tento článek!