Nemocnice v Turnově nakoupí rentgeny

Tři moderní rentgenové diagnostické přístroje za celkovou částku 30 milionů korun nakoupí letos Městská nemocnice Turnov. Dva rentgeny – skiaskop a skiagraf – spolu s počítačovým tomografem (CT) mají zkvalitnit péči o pacienty…

Turnov –

Turnovští radní odhlasovali, že hlavní břemeno financování ponese město Turnov, jakožto zřizovatel nemocnice.

„Město bude přístroje splácet z rozpočtu čtyři roky po pěti milionech ročně,“ uvedl turnovský starosta Milan Hejduk.

Asi pět milionů na pořízení přístrojů přispěje stát, několik milionů získá nemocnice od sponzorů a zbytek pořizovacích nákladů si na sebe CT přístroj vydělá provozem.

Nákup nových rentgenů a CT přístroje muselo schválit ministerstvo zdravotnictví. Souhlas k nákupu drahého tomografu nedostane každá nemocnice.

„Je nutno prokázat, že technika bude efektivně využita. Že ministerstvo pořízení CT přístroje doporučilo, je pro nás velkým úspěchem,“ komentoval náměstek nemocnice Martin Hrubý.

Turnovská nemocnice zajišťuje zdravotnickou péči pro asi 40 tisíc obyvatel Turnovska.

Pořízení rentgenového skiaskopu a skiagrafu bude stát asi 15 milionů, nový CT přístroj zhruba stejnou částku. Všechny tři přístroje budou společně napojeny na počítač, čímž se umožní detailní diagnostika pacienta.

„CT přístroj pořídíme, teprve až budeme mít smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou,“ doplnil Hejduk s tím, že nechce, aby se v Turnově opakoval případ jiných měst, jejichž nemocnice drahý tomograf nakoupily a VZP jim ho odmítla financovat.

Vedení města předpokládá, že smlouva s VZP a nákup přístrojů by se mohly uskutečnit začátkem druhého pololetí letošního roku.

Liberecký kraj

Ohodnoťte tento článek!