Nemocnice v U. Hradišti poprvé léčila transplantací stolice

Lékaři Uherskohradišťské nemocnice poprvé provedli fekální bakterioterapii, která může vyléčit opakující se záněty střev. Tuto terapii použili jako první a zatím jediní ve Zlínském kraji.

Terapie spočívá v transplantaci stolice získané od příbuzných i nepříbuzných dárců, u kterých se očekává, že nemají antibiotiky narušenou skladbu stolice, řekla mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Dana Lipovská. „Stolice se po odběru rozpustí v solném roztoku, odfiltrují se pevné části a připravený roztok se podá sondou do tenkého nebo tlustého střeva. Účelem je rozmnožení zdravých bakterií a zabránění dalších opakování zánětlivých průjmů,“ uvedla mluvčí.

Zánět střev způsobený bakterií Clostridium difficile je infekční choroba, která se může projevit pouze jako průjem, nebo i život ohrožující nemoc, jež se může opakovat a člověka vysiluje fyzicky i psychicky. „Je to především problém oslabených imobilních pacientů staršího věku ležících v nemocnici delší dobu, kteří jsou opakovaně léčeni antibiotiky. Dojde u nich k poruše rovnováhy střevní mikroflóry, což se projeví někdy až těžkým zánětem střev. V léčbě často nezabírají ani vzácná drahá antibiotika,“ uvedla primářka infekčního oddělení nemocnice Eva Černá. Při těchto opakujících se zánětech střev se používá fekální bakterioterapie.

Metoda byla popsána již v roce 1958, používá se však spíše výjimečně. „Pro mnohé je představa přijetí stolice do těla odpuzující. Spíše s ní souhlasí jedinci, které nemoc velmi sužuje. Určitě však má budoucnost, především proto, že je levná a lze pomoci ní zvládnout infekci, na kterou prakticky nic nezabírá. Je spíše náročná organizačně a časově, velmi důležitá je také správná komunikace s pacientem a jeho rodinnými příslušníky,“ uvedla primářka.

Lékaři infekčního oddělení zatím terapii použili jedenkrát u pacienta, který trpí těžkou nevyléčitelnou chorobou a měl opakované průjmy. „Byli jsme úspěšní, ohledně průjmů je již druhý rok bez potíží. V budoucnu tuto metodu chceme po dokončení erudice mladých lékařů u vytipovaných pacientů běžně používat,“ uvedla Černá.

Na používání terapie se chystá i Vsetínská nemocnice. „Jsme připraveni tuto metodu realizovat, máme zpracovánu metodiku, vše nachystáno. V současné době nemáme pacienta pro tuto metodu, léčbu se daří zvládnout běžnými postupy,“ řekla mluvčí Vsetínské nemocnice Lenka Plačková.

Ohodnoťte tento článek!