Nemocnice ve Vimperku by mohla letos skončit se ziskem

růst, graf

Rozvoji nemocnice ve Vimperku by měla pomoci také úsporná opatření, k nimž patří i ekonomika technického provozu. Společnost Bohemia Hospitals, která od února finančně vstoupila do nemocnice, koupila před nedávnem také Léčebnu dlouhodobě nemocných ve Volyni.

Uzavírají smlouvy

Nemocnice má konečně za sebou veškerá legislativní kolečka včetně registrací nestátního zdravotnického zařízení. „Na základě toho jsme vyvolali výběrová řízení na poskytovatele ambulantní a lůžkové péče na kraji a na ministerstvu zdravotnictví. To máme rovněž úspěšně za sebou a v tuto chvíli se uzavírají nové smlouvy s jednotlivými zdravotními pojišťovnami,“ potvrdil předseda představenstva společnosti Vlastimil Černý.

Ten současně vyvrátil, že by si společnost vybrala cíleně vimperskou nemocnici jako vhodnou investici. „Nás zajímají jakákoli zdravotnická zařízení. Zhruba před třemi týdny koupila Bohemia Hospitals Léčebnu dlouhodobě nemocných ve Volyni. To má pro nás logiku. Jednak s ohledem na vzdálenost od Vimperka se jedná o jednu spádovou oblast, pak je to obdobné zařízení jako ve Vimperku v ohledu lůžek následné péče. Nechtěli jsme, aby vypukla bitva o pacienty,“ potvrdil Černý.

Společná kuchyně

Volyňskou léčebnu hodlá společnost Bohemia Hospitals provozovat stejně jako vimperskou nemocnici i další zdravotnická zařízení. I tady se ale nejspíše dalším investicím nevyhne.

„Využijeme toho, že máme dvě zařízení stejného typu, takže to přinese určité efekty v obslužných provozech. Je to o investicích, ale rádi bychom posílili prádelnu ve Volyni tak, aby tuto službu využívala i nemocnice ve Vimperku a naopak zvažujeme využití kapacity kuchyně ve Vimperku pro potřeby LDN ve Volyni. Znamená to v obou zařízeních jen jednu kuchyň a jednu prádelnu,“ vysvětlil Vlastimil Černý Další krok s ohledem na úspory provozu bude nejspíše směřovat k existenci pouze jednoho rentgenu v obou zařízeních.

„Rentgen ve Volyni je už morálně zastaralý. Také počty výkonů jsou malé, proto plánujeme uzavření rentgenu ve Volyni. Pacienty, kteří potřebují radiologické vyšetření, bychom převáželi do Vimperka s tím, že současně ve Vimperku připravujeme digitalizování rentgenu a popisování snímků mimo areál nemocnice, s největší pravděpodobností ve fakultní nemocnici,“ uvedl dále předseda představenstva společnosti.

Tento krok by měl podle něho znamenat i vyšší komfort zejména pro dětské pacienty v podobě nižší úrovně radiační dávky při snímkování. Navíc se urychlí i celý proces jak pro samotnou nemocnici, tak pro smluvní partnery.

Letos se ziskem

Přestože se Vlastimil Černý bránil vyřčení konkrétních čísel, pokud jde o návratnost milionových investic, předpokládá, že by se tak mohlo stát do deseti let. „Asi bych v tuto chvíli neříkal přesná čísla, pokud jde o návratnost.

Jako první věc jsme sestavili rozpočet nemocnice, který je nyní těsně před schválením. Nicméně se zdá, že nemocnice, která do této chvíle generovala ztráty, by již v letošním roce mohla skončit se ziskem. Provedli jsme určitá opatření, která sice nebyla nijak drastické, ale prostor pro ně byl a tím jsme dostali nemocnici do kladného hospodaření.
Pro letošní rok chystáme pro obyvatele také rozšíření služeb,“ uvedl Černý.

Určité rezervy se podle něho týkaly stravovacího provozu, v organizaci práce pečovatelské služby nebo ve vykazování pojišťovnám.

„Umíme najít úspory i při nákupu zdravotnického zařízení.
Není to tedy jedno zázračné řešení, ale spousta drobností, které v konečném důsledku znamenají úspory. Pokud jde o návratnost, počítáme s ní zhruba do deseti let. Smlouvu jsme stavěli jako dlouhodobou. Investici nevidíme jako rychloobrátkovou věc, naším zájmem není něco nakoupit, rychle to zhodnotit a obratem zase dál prodat, ale vnímáme to jako dlouhodobý cíl,“ ubezpečil za vedení nemocnice předseda představenstva.

První zlepšení

Začít by se mělo u organizace v rámci rehabilitace. „Ta je na velmi dobré úrovni jak co do personálního obsazení, tak i do materiálního zabezpečení. Je to první větší krok směrem k pacientům, který by měl urychlit současně i rekonvalescenci,“ hodnotí ředitelka zdravotní péče Ivana Mádlová.

Podle ní je potřeba zajistit každodenní možnost návštěv rehabilitace pro muže i ženy samozřejmě se zajištěním patřičné intimity. „Navíc v rámci rehabilitace plánujeme také prodloužení pracovní doby. Začneme asi dvakrát v týdnu s tím, že umožníme návštěvu rehabilitace zaměstnaným i po jejich pracovní době. Personál je na to připraven včetně prostor a byla by škoda toho nevyužít,“ dodala Mádlová.

Další novinkou by podle jejích slov mělo být na podzim otevření speciální poradny na bércové vředy. „V naší nemocnici se tento problém vyskytuje poměrně často u starší populace. Jeden z našich chirurgů se této problematice věnuje již delší dobu. Proto jej vyšleme koncem září na speciální kurz a následně bychom otevřeli v rámci ambulantní části tuto poradnu pro pacienty. Dále plánujeme rozšíření pracovní doby rentgenu tak, aby byla v souladu s chirurgickou ambulancí, což považujeme za velmi důležité směrem k pacientovi,“ doplnila ředitelka zdravotní péče Ivana Mádlová.

Ohodnoťte tento článek!