Nemocnice Vrchlabí ve sporu s VZP, zastaví péči o její klienty

chirurgie, operace, nástroje

Česko-německá horská nemocnice ve Vrchlabí na Trutnovsku od 21. září zastavuje plánované operace a vyšetření pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Ta podle vyjádření ředitele vrchlabské nemocnice Vladimíra Drymla dluží nemocnici více než 20 milionů korun za prokázanou zdravotní péči. VZP takové nařčení odmítá.

„VZP svým jednáním ohrožuje poskytování zdravotní péče pro 35.000 stálých obyvatel regionu a 50.000 návštěvníků Krkonoš, tento fakt je obzvláště nebezpečný před nadcházející zimní sezónou,“ uvedl Dryml.

Podle něj již nemocnice začala mediální kampaní informovat své klienty, kteří jsou pojištěnci VZP o možném vypovězení smlouvy s VZP. Zároveň zřídila centrum, kde nabízí pomoc se změnou zdravotní pojišťovny všem pojištěncům VZP, kteří se nadále v nemocnic léčit.

„U pojištěnců ostatních zdravotních pojišťoven není poskytování zdravotní péče omezeno,“ uvedl Dryml.

Stanovisko VZP k prohlášení Česko-německé horské nemocnice

Management nemocnice ve Vrchlabí odmítá akceptovat vyúčtování péče za rok 2014, které ovšem proběhlo naprosto v souladu se standardními úhradovými mechanismy a s úhradovou vyhláškou ministerstva zdravotnictví.

VZP nemá vůči vrchlabské nemocnici žádné finanční závazky.

Ze strany managementu vrchlabské nemocnice jde o snahu vynutit si tímto způsobem a na úkor ostatních výrazně vyšší platby za péči, než jaké mají všechna zdravotnická zařízení v Česku.

Pokud nemocnice skutečně přistoupí k tomu, že udělá z 3 tisíc klientů VZP v dané spádové oblasti rukojmí, pojišťovna jim samozřejmě zajistí péči u ostatních smluvních partnerů. Těch má v dané oblasti dostatek.

I přes konfrontační přístup, který zvolil management vrchlabské nemocnice, je VZP připravena se zástupci tohoto zdravotnického zařízení dále jednat a hledat řešení.

Ohodnoťte tento článek!