Nemocnice vykázala ztrátu

Se ztrátou sedmnáct milionů korun hospodařila v loňském roce Nemocnice s poliklinikou v Klatovech. „Toto číslo zatím není definitivní…

Klatovy – protože rok 2001 není ještě po finanční stránce úplně uzavřený. Tato částka je ale té konečné velmi podobná,“ konstatuje Kosturik.

Největšími loňskými příjmy nemocnice byly platby od zdravotních pojišťoven ve výši jedenáct milionů korun. Na straně výdajů stojí na předním místě mzdové náklady představující částku přes čtyřiadvacet milionů a následuje dva a půl milionu, které nemocnice zaplatila za páru Klatovské teplárně.

„Ke zlepšení finanční situace mohou vést dvě cesty – zvýšit příjmy, nebo šetřit. Pokud jde o možnost zvýšení příjmů, zdravotní pojišťovna nám letos při stejném objemu lékařských úkonů zaplatí sto šest procent loňského stavu. Tudy tedy cesta zřejmě nepovede,“ míní ředitel.

„Navíc se snižuje počet obyvatel a tím, že roste úroveň zdravotní péče, klesá počet pobytů v nemocnici.“

Ušetřit na provozu nemocnice, aniž by se to negativně dotklo pacientů, se podle něho dá. Nejlepším racionalizačním opatřením je podle něj udělat za menší vklad více než dřív.

„Jde to, ale cokoli nového bolí. Na každou změnu většina lidí reaguje tím, že ji odsoudí jako nesmysl. Příkladem v naší nemocnici může být nedávné stěhování ředitelství do skromnějších prostor. Bývalý objekt byl dočasně poskytnut domovu důchodců, jehož areál právě prochází rekonstrukcí,“ připomíná Kosturik. Jaké další úspory připadají v klatovské nemocnici do úvahy, ředitel neprozradil.

IVANA HARANTOVÁ, Plzeňský deník, 6.2.2002

Ohodnoťte tento článek!