Nemocnice: za dluhy cizinců musí ručit stát

Nemocnice začínají tlačit na to, aby za cizince, kteří nejsou pojištěni nebo nemají finanční hotovost na ošetření, zaplatil stát. Státním zdravotnickým zařízením by se měl stát přinejmenším zaručit za takto vzniklé pohledávky.

„Především u zdravotnických zařízení – státních příspěvkových organizací – by pomohla garance státu za pohledávky nemocnice, jejichž vznik nemůže nemocnice ovlivnit, protože má povinnost poskytnout neodkladnou péči,“ uvedla tisková mluvčí Fakultní nemocnice Motol Eva Jurinová.

Podle Martiny Štanclové z Fakultní Thomayerovy nemocnice by pomohlo, pokud by se cizinci, kteří mají pouze dlouhodobé povolení k pobytu (ne trvalé, ti se mohou pojistit jako Češi), mohli pojistit u státní zdravotní pojišťovny.

Vyřeší si u nás nákladnou léčbu

Od letošního roku sice u dlouhodobých pobytů nad 90 dní musejí cizinci předložit doklad o zaplaceném zdravotním pojištění uzavřené u subjektu, který je oprávněn provozovat tuto činnost na území ČR, nicméně je otázkou, jak bude v praxi probíhat kontrola.

„Cizinec si zaplatí základní pojištění cizinců na dobu svého pobytu, aby dostál zákonu a získal dlouhodobý pobyt. Ovšem zde není třeba lékařská pohlídka před uzavřením smlouvy, tudíž je klidně možné, že je již nemocen. Například s ledvinami, kdy je nutná pravidelná dialýza, nebo má rakovinu a potřebuje chemoterapii,“ upozorňuje Zuzana Krautová z Všeobecné fakultní nemocnice.

A protože nemocnice při vážném zhoršení stavu přijmout pacienta musí, zůstává podle ní otázkou, jak těmto pacientům sdělit, že se mají léčit doma, či že si tuto nákladnou léčbu musí v České republice platit sami, neboť to jejich pojistka nekryje. „Jenže proč by pacient odjížděl, když je zde legálně a má zde povolený pobyt na pět let?“ ptá se Krautová.

Úhrady jsou možné i na splátky

„Žádáme o vyjádření pojišťovny ještě během hospitalizace. Při odmítnutí hrazení nákladů požadujeme úhradu hotově od pacienta do ukončení léčby. Nemá-li celou dlužnou částku, uhradí zálohu a zbytek se sepíše a vytvoří se splátkový kalendář. V případě ambulantního ošetření – pokud je faktura vrácena pojišťovnou neproplacená zpět – je dodatečně pacient vyzván na adresu, kterou uvedl v nemocnici. V opačném případě nám sdělí pojišťovna adresu na pojistné smlouvě,“ vysvětluje postup mluvčí FN Bulovka Jakub Hofmann.

Případ Vietnamky s tuberkulózou

Tak tomu například bylo s Vietnamkou, u které byla zjištěna tuberkulóza. Pojišťovna jí odmítla hradit z důvodů preexistence příznaků nemoci před uzavřením smlouvy, která byla uzavřena čtrnáct dní před hospitalizací.

„Dvouměsíční hospitalizace byla hrazena postupně formou záloh. Celkově bylo uhrazeno 122 000 Kč,“ popisuje případ s dobrým koncem Hofmann.

Uspět se nakonec podařilo i FN Královské Vinohrady ve velmi mediálně sledovaném případu z loňského roku, neboť jí byla uhrazena péče o romského prince, který zde nakonec marně bojoval o život.

Ohodnoťte tento článek!