Nemocnice získala dotace pro odborné zaměstnance

Získat nové lékaře do svých zdravotnických oddělení je terno pro každou nemocnici. Obtížnost takového úkolu dokumentují i mnohá nemocniční oddělení, uzavíraná právě pro nedostatek sloužících lékařů.

Opavská Slezská nemocnice touto cestou nejde. Před rokem dosáhla jako jedna z mála zdravotnických zařízení regionálního typu na dotace v programu Rezidenční místa ministerstva zdravotnictví. Zbytek loňského roku zasvětila kontaktům se studenty 5. a 6. ročníků lékařských fakult a nabídce stipendií. Uspěla, a letos má proto situaci už méně komplikovanou.

Na šestadvacet rezidenčních míst získala nemocnice letos 6 260 000 korun – pro tři rezidenty v oboru Anesteziologie a intenzívní medicína, po dvou pro obory Gynekologie a porodnictví, Chirurgie a Interna. Po jednom pro obory Dermatovenerologie, Patologie, Hematologie a transfúzní lékařství, ORL, Oftalmologie, Radiologie a Infekční lékařství.

Program se osmi místy týká rovněž ošetřovatelské péče anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče a dvěma místy ošetřovatelské péče ve vybraných klinických oborech. Tyto obory mají rezidenční lékaře podle smlouvy zajištěny na dobu pěti let. Rezidenty jsou lékaři po promoci a rezidenční místa jim umožní získání praxe ve vystudovaném oboru. Slezská nemocnice získala vloni stipendisty a letos jim nabízí rezidenční místa, na která už byla vypsána výběrová řízení.

Program se nemocnici osvědčil a přidělení rezidenčních míst je pokládáno za úspěch. „Očekáváme, že dotace na jejich zřízení přinese finanční podporu absolventům pregraduálního studia pro následné postgraduální studium, lékařským zdravotnickým pracovníkům, rekvalifikujícím se z jiných oborů, zdravotnickým pracovníkům a jiným odborným pracovníkům, lékařským zdravotnickým pracovníkům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří již část specializační přípravy v oboru absolvovali,“ říká náměstkyně pro řízení lidských zdrojů Slezské nemocnice a současně spoluautorka projektu Dana Kuzníková. Z dosavadních zkušeností vyplynulo, že nejhůře se shánějí rezidenti pro rentgen nebo ARO.

Ohodnoťte tento článek!