Nemocnice zlepšují péči – za desítky miliónů korun

Nové Centrum laboratorní diagnostiky (CLD) má od včerejška Fakultní nemocnice v Ostravě Porubě. Na jednom místě tak jsou nyní čtyři pracoviště: ústavů klinické biochemie, klinické hematologie, klinické farmakologie a laboratoře nukleární medicíny. Nemocnice budovala nové pracoviště ve třech etapách od roku 2008, stálo více než 55,5 miliónu korun.

CLD bude v provozu 24 hodin denně. Jeho výhodou navíc je, že bezprostředně navazuje na Odběrové centrum.

„Centralizace výrazně přispěje k podstatně většímu komfortu pro uživatele laboratorních služeb i pro pacienty. Z jediného odběru krve získáme maximum údajů potřebných pro diagnostiku, případně pro monitorování další léčby pacienta,“ vysvětlil vedoucí CLD Kristián Šafarčík.

Výsledky analýz do šedesáti minut

Podle přednosty Ústavu klinické biochemie Ludmily Nováčkové je myšlenka sjednocení laboratoří správná a smysluplná. A to i kvůli nestále rostoucímu počtu vyšetření. „Díky technickému vybavení a zkušeným odborníkům dokážeme provádět i ty nejnáročnější analýzy,“ uvedla.

„Nyní máme odpovídající zázemí pro naše moderní technologie, které patří ke špičkám na trhu. Jsme schopni poskytnout výsledky potřebných analýz do 60 minut, přičemž denně se v našich laboratořích provádí 8 až 10 tisíc různých laboratorních testů,“ objasnila Nováčková.

Zatímco v ostravské fakultní nemocnici včera otevírali Centrum laboratorní diagnostiky, v Komplexním onkologickém centru v Novém Jičíně se veřejnosti poprvé představil supermoderní lineární urychlovač. Přístroj za téměř 100 miliónů korun zakoupila společnost Radioterapie ze skupiny Agel.

„Tato investice zvyšuje kredit Komplexního onkologického centra, jehož součástí je krajem zřizovaná nemocnice,“ poznamenal náměstek hejtmana Karel Konečný (KSČM) s tím, že také Moravskoslezský kraj přispěje k rozvoji onkologického centra nemalou investicí, a to vybudováním objektu pro magnetickou rezonanci a počítačové tomografie.

„Mimo to investujeme finanční prostředky do rekonstrukce operačních sálů a anesteziologickoresuscitačního oddělení,“ řekl.

Chrání zdravou tkáň

Nový lineární urychlovač umožňuje lépe ozářit cílový objem a současně šetří zdravé tkáně. „Přístroj umožňuje ozářit víc pacientů, aniž by došlo k snížení kvality poskytované zdravotní péče. Dodává požadovanou dávku dvakrát až osmkrát rychleji než nejvýkonnější současné metody, což umožňuje ozářit více pacientů při zachování nebo zvýšení standardu léčby,“ objasnila primářka Renata Soumarová.

Upozornila navíc na fakt, že nový lineární urychlovač umožňuje na rozdíl od jiných léčit všechna nádorová onemocnění a techniku ozařování přizpůsobí dýchacím pohybům pacienta.

Ohodnoťte tento článek!