Nemocnice zvýší platy. Až po pololetí

peníze, peněženka

Úhradová vyhláška na to sice letos pamatuje, ale s kolika penězi lze počítat, ukáže až vyúčtování.

Médii proběhla informace, že na zhoršení personálního obsazení nemocnic, ať už jde o sestry či lékaře, letos pamatuje nová úhradová vyhláška tím, že umožnila zvýšené čerpání peněz na platy. Jiné je to ve fakultních nemocnicích, kde ustanovení začalo platit automaticky, a jinak v ostatních. Na to, jaká je situace v Rokycanech, jsme se zeptali ředitelky zařízení Hany Perkové.

V rokycanské nemocnici je zatím vše při starém. „Úhradová vyhláška sice umožňuje sáhnout na 103 procent úhrad roku 2015. Dokonce se v televizi objevily informace, že když toho nemocnice nevyužijí, je možné jim část peněz odejmout. To ale z vyhlášky ani jiných ustanovení nevyplývá,“ objasnila.

Uvedla také, že platy zvyšovat samozřejmě chtějí, ale přistoupit k tomu hned od ledna není podle ředitelky prakticky realizovatelné. „Vyúčtování referenčních hodnot za rok 2015, tedy co bychom na rok 2016 mohli v úhradách získat, předpokládám opět až v červnu – červenci. Pak teprve budeme vědět, kolik nám toho zdravotní pojišťovny uznají a zaplatí. Zhruba to lze propočítat, ale jaký obnos nám vezmou na základě revizí, se určit nedá. Nezbývá tedy než počkat si na oficiální vyúčtování,“ informovala Perková.

Na zvýšení platů si ale personál rokycanské nemocnice tak dlouho nebude muset počkat. „Postará se o to kraj. Po jednání s radní pro zdravotnictví Milenou Stárkovou a s hejtmanem Šlajsem máme příslib, že zaměstnanci dostanou přidáno. Ale bude to až tak ve třetím čtvrtletí,možná však že i část bude proplacená zpětně – třeba od druhého. Rádi bychom, aby zvýšení v případě našeho zařízení činilo zhruba pětiprocentní navýšení tarifní složky,“ objasnila ředitelka. Vzhledem k tomu, že se plat skládá z několika položek, nepůjde tedy o jeho jednoznačné pětiprocentní navýšení. „Částka může být nižší, ale i vyšší. Záležet bude na tom, jak práci kdo odvádí,“ vysvětlila Perková.

Celková částka dle jejího vyjádření nebude nijak zanedbatelná. Půjde o navýšení platu pro 100 sester, 40 lékařů, 40 laborantů a asi 50 sanitářů a ošetřovatelek.

„A to nám momentálně chybí přibližně ještě deset sester a minimálně šest lékařů,“ podotkla Perková. Sestřičky chybějí hlavně na JIP a chirurgii, lékaři na interně. Tamní dvě lékařky se těší na mateřské povinnosti a další doktor odchází úplně. Činnost tohoto oddělení je v současné době už na hranici možností a máme potvrzeno, že není vyloučené nějaké omezení.

Ohodnoťte tento článek!