Nemocnici čeká akutní léčba

Po letech postupného propadávání do hlubin ekonomické ztráty se Okresní nemocnice v Táboře opět dere na slunce. Po kvantitativních opatření přišel rok zaměřený na změny kvalitativní…

Tábor – Ředitel okresní nemocnice Zdeněk Jirků je na svém postu právě tři roky. Hovořil s námi o tom dobrém, co nyní nemocnici a její pacienty čeká.

Poslední stavební investicí byla výstavba pavilónu interních oborů. To je již dvacet let . . .

„Od té doby se investice zastavily a já v tom vidím i jednu z příčin ekonomických nesnází, které následovaly. Když jsme nastoupili tvrdý restrukturalizační program, na první místo jsme museli postavit ekonomiku, která byla katastrofální. Zaznívaly dokonce hlasy, zda nebude nemocnice zavřena. Proto jsme na dva roky vyhlásili investiční prázdniny a neinvestovali jsme ani do obnovy základního přístrojového vybavení. Rok 2002 je prvním rokem kvalitativních změn, jejichž nedílnou součástí je investiční program. První investicí bylo již v roce 2001 otevření moderního pavilónu infekčních nemocí. Dvaadvacet lůžek se podařilo postavit za necelých třináct miliónů korun. To se povede málokdy.“

Nemocnice v ČR si ale pravděpodobně nejsou schopny vydělat ani na prostou reprodukci . . .

„V převážné míře jsme závislí na dotacích od zřizovatele nebo státu. Z vlastního rozpočtu hradíme veškerou projektovou a předprojektovou přípravu.“

Kde se v areálu nemocnice staví?

„Rekonstruuje se bývalý infekční pavilón, jehož dosloužilá budova je někdy ze 40. let. Využit by měl být pro část oddělení léčebny dlouhodobě nemocných a psychiatrie. Problém je, že původně nám byla odsouhlasena státní dotace ve výši šestašedesáti miliónů korun, ale nepříjemnými obraty ministerstva zdravotnictví, kam z ministerstva financí přešlo řízení investic ve zdravotnictví, se v této chvíli dotace snížila na čtyřicet čtyři milióny. Od února v této věci intenzivně jednáme, aby část odebraných peněz byla navrácena. Na těchto penězích totiž závisí ještě rekonstrukce dalších dvou objektů.“

A to?

„Bývalé sídlo transfúzní stanice (zařízení je soukromé a sídlí v novém objektu před nemocnicí – pozn. red.) předěláváme na budovu archivu, administrativy a ředitelství. Dům, kde tyto institutce sídlí nyní, bude přestavěn na solidní ubytovnu zdravotnického personálu, která je již nezbytná. Kromě toho tu budou rozšířené plochy pro stravování – šatny a zázemí kuchyně – aby vyhovovalo daným normám. Další nutnou investicí je rekonstrukce přístupových cest do nemocnice pro motorová vozidla a pro pěší.“

Kdy budou zmíněné investiční akce dokončeny?

„Rekonstrukce někdejší infekce skončí v říjnu, do bývalé transfúzní stanice by se ředitelství mělo nastěhovat také ještě letos. Záleží na jednání o zmíněné zkrácené dotaci.“

Počítá dlouhodobý investiční plán také s rekonstrukcí operačních sálů?

„Životně důležitá rekonstrukce pavilónu chirugických oborů je součástí plánu na léta 2004 až 2005. Modernizace operačních sálů z konce 30. let, včetně jejich letitého vybavení, bude na řadě jako první. Uvažujeme o tom, že jejich počet se sníží. Jednáme s novým zřizovatelem – Krajským úřadem v Českých Budějovicích – a s ministerstvem zdravotnictví, abychom tuto investici dostali jako zahajovací v roce 2003.“

Bude do areálu nemocnice přestěhována zdravotnická záchranná služba?

„Z rozpočtu záchranné služby probíhá rekonstrukce dopravního střediska, lékařská služba první pomoci bude přestěhována do konce roku. Záchranka plánuje pokračování přestavby tohoto objektu. Nemám nic proti tomu, aby sídlila v areálu nemocnice.“

Zatím jsme hovořili jen o stavebních investicích. Dojde i na nákup nové zdravotnické techniky?

„Je pravda, že i ta byla obměňována jen sporadicky. Například loni se nám podařilo vyměnit deset let starý počítačový tomograf a také jsme vyměnili sterilizátory na operačních sálech. Letos nás čeká výměna centrálních monitorovacích systémů na interních jednotkách intenzivní péče. V plánu na rok 2004 je obnova zdravotnické techniky mnohdy staré deset i patnáct let. Tu budeme téměř v plné výši hradit z vlastních prostředků.“

Pokud vím, některá oddělení si poradila sama a přístrojové vybavení si zajistila za pomoci sponzorů . .

„V minulých deseti letech byli sponzoři jediným zdrojem financování. V poslední době už se to ale tolik nedaří.“

JANA HEŘMÁNKOVÁ, Táborské listy, 23.8.2002

Ohodnoťte tento článek!