Nemocnici opouští ředitel

Nečekané souvislosti přinesly informace o aktuální situaci v Bílovecké nemocnici, které zazněly na zářijovém zasedání zastupitelstva města Bílovec.

V loňském roce se Bílovecké nemocnici dařilo téměř po všech stránkách, v tom letošním se naopak musí potýkat s několika problémy a zažívá další nelehké období.

Vloni nemocnice skončila s nejlepším výsledkem hospodaření za dobu, co je akciovou společností. „Poprvé byly pohledávky vyšší než závazky. Ke konci roku jsme zaměstnancům rozdali odměny, mohli jsme si dovolit navýšit tarifní mzdy o pět procent,“ okomentoval situaci ředitel nemocnice Kamil Mašík s tím, že aktuální výsledek hospodaření za osm měsíců roku 2015 je plus čtyři miliony korun. „Je to lepší výsledek, než jsme čekali, a to z důvodu úbytku pacientů, ale i z důvodu probíhajících investic, kdy jsme stěhovali oddělení a přišli jsme o několik lůžek,“ doplnil Kamil Mašík.

V nemocnici nyní probíhá několik nákladných investičních akcí. Kromě zateplení objektu je to modernizace oddělení následné péče a začala také revitalizace zeleně. „Do budoucna plánujeme rekonstrukci kotelny. Hodnota akce podle projektu bude asi dvanáct milionů korun,“ nastínil další plány ředitel s tím, že po finanční a personální stránce je nemocnice stabilizovaná a má na to, aby rozvíjela všechny své obory.

Změny v čele nemocnice

Tím však dobré zprávy skončily. Kamil Mašík poté oznámil, že rezignuje na funkci ředitele nemocnice. „Současný ředitel bude v nemocnici zastávat svou funkci nejdéle do konce letošního roku. Jeho rozhodnutí přijmout nabídku manažera jiného zdravotnického zařízení bylo akceptováno a bylo učiněno bez ohledu na dění v nemocnici.

Jmenování nového ředitele je v kompetenci představenstva na základě výběrového řízení,“ zdůvodnil později tento krok náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jiří Martinek.

Zaměstnanci nemocnice rovněž krajským úředníkům v srpnu adresovali petici za odvolání Dagmar Palasové, primářky oddělení následné péče, z představenstva nemocnice. Petici podepsalo 130 zaměstnanců.

Petice zaměstnanců

„Petice, která nám byla doručena, žádala odvolání paní primářky z pozice člena představenstva. Paní primářka se rozhodla na funkci v představenstvu rezignovat sama již v červenci tohoto roku. Věříme, že se interpersonální situace v nemocnici uklidní a všichni se budou věnovat naplno práci na svých odděleních,“ uvedl Jiří Martinek.

Nemocnice proto bude mít dva nové členy představenstva, a to Tomáše Stejskala, jenž byl ředitelem Bílovecké nemocnice dva roky, a Radomíra Maráčka, jenž dlouhodobě působí v manažerských pozicích ve zdravotnictví.

Změny v nemocnici se nelíbí ani vedení města. „Měli jsme informace o tom, že se v Bílovecké nemocnici usiluje o změnu, která by vedla k omezení služeb,“ nechal se slyšet Pavel Mrva, starosta Bílovce, jenž se proto spojil se starosty okolních obcí, a společně se shodli na tom, že chtějí zachovat současný stav nemocnice se všemi službami.

Rovněž místostarostka Bílovce Sylva Kováčiková se pozastavila nad tím, že je rizikové měnit představenstvov době,kdy nemocnice čerpá nemalé finanční prostředky z dotace a probíhá zde rozsáhlá rekonstrukce. Kraj je však přesvědčen o tom, že tyto změny průběh rekonstrukce nijak neohrozí. „V rámci prováděcího projektu a uzavřených smluv s dodavateli, jeho výkonná část spadá organizačně pod úsek provozně technický,“ ujišťuje Jiří Martinek.

Obavy mají i obyvatelé Bílovce, po kterém se šíří zvěsti o tom, že nemocnice jako taková zanikne a bude zde fungovat jen oddělení následné péče. Podle náměstka hejtmana Jiřího Martinka má nemocnice uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami do 31. prosince 2017. „Moravskoslezský kraj neplánuje měnit strukturu poskytované péče, jak je v současné době nasmlouvána zdravotními pojišťovnami a indikována lékaři pro občany spádového území, respektive našeho kraje,“ řekl k situaci náměstek pro zdravotnictví.

Také zastupitelé Bílovce vyslovili znepokojení nad plánovanými personálními změnami v představenstvu Bílovecké nemocnice, a to s ohledem na rozsáhlou rekonstrukci, které mohou ohrozit plynulost stavby a bezproblémové čerpání dotací. „Zastupitelstvo města nesouhlasí s jakýmkoliv omezením rozsahu stávající akutní péče poskytované nemocnicí a žádá zachovat v maximální míře strukturu služeb, které nemocnice poskytuje,“ stojí ve schváleném usnesení. Vedení města bude situaci kolem nemocnice dále řešit.

Ohodnoťte tento článek!