Nemocnici postihla ztráta

„Příčin propadu je několik. Projevilo se tu důsledné dodržování zákoníku práce. Kvůli tomu, aby si všichni mohli vybrat náhradní volno, jsme museli zaměstnat víc lidí,“ uvedl ředitel nemocnice Josef Langer…

Po několika letech se mladoboleslavská nemocnice dostala při hospodaření do mínusu.

Mladoboleslavsko – Hospodaření Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi, která zajišťuje služby pro občany v regionu, skončilo v loňském roce ztrátou 32,546 milionu korun. Celkové náklady činily 801,862 milionů a příjmy 769,317 korun. V několika letech předtím dosahovala nemocnice vyrovnaného hospodaření. „Příčin propadu je několik. Projevilo se tu důsledné dodržování zákoníku práce. Kvůli tomu, aby si všichni mohli vybrat náhradní volno, jsme museli zaměstnat víc lidí,“ uvedl ředitel nemocnice Josef Langer. K propadu přispělo také zvýšení platů nařízené ministerstvem zdravotnictví. „Peníze jsme museli vzít z rozpočtu nemocnice na úkor hospodářského výsledku,“ poznamenal Langer. Klaudiánova nemocnice také dostala v loňském roce prostřednictvím okresního úřadu menší dotaci než v jiných letech. Zatímco v roce 2000 to bylo 31 milionů, v roce 2001 se částka snížila na 21,5 milionů korun. Hospodářský výsledek podle Langera ovlivnila i změna financování ústavní péče. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) a další (vojáci, ministerstvo vnitra) ji hradila na základě výpočtu paušálů za pomoci tzv. unikátního rodného čísla. Pokud se pacient evidovaný u těchto pojišťoven léčil během půl roku jednou, obdržela za něj nemocnice paušální částku. „I když se u nás léčil během půl roku víckrát, dostali jsme pouze paušální částku. Rozdíl jsme hradili z vlastního rozpočtu,“ upozornil Langer. Tento způsob úhrad tvoří kolem 35 procent všech příjmů. Pro nemocnici jsou výhodnější platby od Zaměstnanecké pojišťovny Škoda (ZPŠ) na základě smlouvy o řízené péči. Úhrady se dějí za jednoho takzvaně přepočteného pacienta. „Můžeme obdržet větší úhrady než od VZP pouze tehdy, když celá nemocnice obstála při výsledcích auditu kvality ošetřovatelské péče,“ řekl Langer. ZPŠ hradí léčbu na základě bodového systému za jednotlivé úkony. Pracovníci nemocnice na jednotlivých odděleních jsou přitom tlačeni k tomu, aby pacienty kvalitně léčili za optimální čas. „Pokud dojde při léčbě ke komplikacím, platí prodlouženou léčbu nemocnice sama,“ podotkl Langer. „Rok 2001 byl rokem velkého očekávání, přešlapování a nízké efektivity práce. Všechny články řízení kromě vrchních a staničních sester selhaly.“

MICHAL ŠIMEK, Střední Čechy, 22.5.2002

Ohodnoťte tento článek!