„Nemocnici si vzít nedáme!“ dušují se Orlované

nemocnice, značka

Obyvatelé Orlové začínají být otráveni neustálou diskusí o tamní nemocnici, jež se nedobírá konkrétních výsledků. Situaci se tak rozhodli vzít do vlastních rukou. Založili vlastní politické hnutí „Volím Orlovou“, jehož jedním z nosných programových bodů je právě boj o zachování orlovské nemocnice.

„Od sloučení orlovské nemocnice s Karvinskou nemocnicí Ráj v jeden celek v roce 2001, orlovská část chřadne. Podle nás bylo to sloučení nešťastné. Pro vedení karvinské nemocnice se její orlovská část stala v pravém smyslu slova pouhým pracovištěm, sportovně řečeno jakýmsi „béčkem“.

Akutně nedobrý stav nemocnice trvá již nejméně 3 roky,“ vysvětluje zástupce hnutí Petr Kocur.
Pod heslem „Orlovskou nemocnici si vzít nedáme“ hnutí zorganizovalo také petiční akci. Petice v současnosti obsahuje již více než tři tisíce podpisů a putovala už do rukou představitelů zřizovatele nemocnice, tedy na kraj.

„Akce již dosáhla svého prvního základního cíle, a to že stav nemocnice začalo vedení města a zároveň i vedení kraje snad skutečně vážně řešit,“ naráží Kocur na zasedání orlovského zastupitelstva, které proběhlo minulý týden a kde se zastupitelé doslova pustili se svými výtkami do představitelů nemocnice a požadovali řešení stávající situace.

„U jednání zastupitelstva byl přítomen i náměstek hejtmana pro zdravotnictví Karel Konečný, který řekl, že vedení kraje se bude zabývat zlepšením úrovně zdravotní péče v orlovské nemocnici, a pokud by to v rámci stávajícího zařazení do karvinské nemocnice nebylo možné, tak pak přichází v úvahu i možnost vyčlenění orlovské nemocnice z právního subjektu NsP Karviná-Ráj,“ uvádí několik postřehů z Konečného proslovu Petr Kocur. Ale ani tak se iniciátoři petice nechtějí nechat uchlácholit sliby.

„Stále zde zůstává spousta nezodpovězených otázek. Orlovské občany zajímá, která oddělení, a jde především o internu, chirurgii, ortopedii, oddělení ORL, budou v Orlové zachována. Dále pak v jakém personálním obsazení, s jakým technickým vybavením, tj. kdy a v jaké kvalitě, a časovém horizontu dojde k obnově stávajících zastaralých zařízení orlovské nemocnice,“ dodal zástupce hnutí.

O petici už vědí i zastupitelé, kteří prý iniciativu občanů vítají. „Jsme rádi, že zástupci nemocnice vidí, že zhoršující se stav zdravotní péče ve městě nevnímáme jen my, ale i obyvatelé města,“ reagovali na skutečnost, že se o problému hovořilo na posledním jednání zastupitelstva za přítomnosti managementu nemocnice i náměstka hejtmana pro zdravotnictví.

Ředitel nemocnice Miroslav Janečka však trvá na svém a žádné problémy ve fungování nemocnice prý nevidí. Na žádost redakce o vyjádření se k celé problematice pouze prostřednictvím své mluvčí uvedl: „Tak jak bylo sděleno vedením nemocnice na jednání zastupitelstva města Orlové dne 28. dubna 2010, rozsah poskytované zdravotní péče zůstává v nemocnici Orlová nadále zachován,“ píše ve svém prohlášení. O situaci v orlovské nemocnici však jednali už i radní kraje a do rukou se jim dostala i ona petice hnutí Volím Orlovou.

Podle mluvčí kraje Šárky Vlčkové lze obavy obyvatel Orlové o budoucí směr orlovské nemocnice, o nichž se píše v petici, vyvrátit konkrétními argumenty.

„Přesto v návaznosti na mnohé spekulace, které se v souvislosti s orlovskou částí nemocnice objevují, bylo zadáno nezávislému subjektu zpracovat ekonomickoprávní analýzu, která by v rámci svých výstupů měla mj. navrhnout varianty řešení organizačního začlenění a řízení nemocnice tak, aby v budoucnu Moravskoslezský kraj v maximální možné míře předešel případným odlišným výkladům o vývoji tohoto zdravotnického zařízení,“ uvedla mluvčí kraje Šárka Vlčková.

Ohodnoťte tento článek!