Nemocnici Tišnov čeká ozdravná kúra

Tišnov, Nemocnice Tišnov

Tišnovská nemocnice se po letech konečně dočkala – projde generální rekonstrukcí, aby v roce 2020 odpovídala nárokům na moderní zdravotnické zařízení.

Špitál, usazený v nádherném parku, vypadá na první pohled jako klasické prvorepublikové sanatorium. Ostatně s tímto záměrem byla také v roce 1895 založena a na přelomu století v roce 1900 otevřena. V roce 2003 objekt na poslední chvíli kraj odkoupil z majetku státu. Ovšem současným podmínkám moderního zdravotnictví už dávno nevyhovuje a již několik let volá po generální rekonstrukci. „Jihomoravský kraj, který je provozovatelem zařízení, již schválil investiční záměr a modernizace nemocnice bude na příští léta největší investicí kraje do zdravotnictví. Rekonstrukce přijde zhruba na čtvrt miliardy korun. V současnosti probíhá výběrové řízení na projektanta a na podzim roku 2015 začne vlastní stavební činnost,“ řekl jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD).

„Předpokládáme, že za čtyři, nejpozději pět let, tedy v roce 2020, bude ukončena etapa přestavby zdravotnické části. Současně s tím chci rovněž vyvrátit všechny fámy, které se v souvislosti s nemocnicí objevily. Toto zařízení je a zůstane v provozu kraje a bude i nadále nemocnicí veřejnou. Rozhodně se pro nikoho nebo do prodeje nechystá,“ zdůraznil hejtman.

Nemocnice zajišťuje ambulantní péči v oborech interna, neurologie, chirurgie diabetologie, kardiologie a rehabilitace. Zajišťuje rovněž první pomoc a služby v oborech biochemie a radiodiagnostika, hospitalizační péče je na interně a v LDN. Nemocnice si zakládá na certifikátech kvality poskytovaných služeb. Pracuje v ní 117 stálých zaměstnanců.

„Jsme až na severní výspě regionu a uvědomujeme si, jak je naše nemocnice pro obyvatele důležitá. Žije zde zhruba 50 000 lidí, našich služeb využívají lidé nejen z Tišnova a okolí, ale i z regionu Kuřimska, Blanska a také z části Vysočiny, se kterou sousedíme. Dojíždějí k nám klienti ze zhruba 60 obcí,“ uvedl ředitel nemocnice Bořek Semrád.

V současnosti je v nemocnici 25 lůžek na interně a 70 v LDN, která zahrnuje i následnou rehabilitaci. Budova je nejen staticky narušena, ale ani v jiných ohledech například v nevhodném prolínání lůžkového a ambulantního provozu nevyhovuje současným standardům.

Renovace v pěti etapách

„Při rekonstrukci, kterou plánujeme do pěti etap, hodláme zachovat zdejší poměrně unikátní park, který je zřejmě nejcennější součástí nynějšího komplexu,“ zdůraznil Semrád. Po rekonstrukci bude celý objekt rozdělen na dvě základní jednotky – na jednotku zdravotnickou, tedy polikliniku a nemocnici, a jednotku pro zdravotně-sociální péči, tedy zařízení pro seniory. Obslužné provozy budou společné, čímž se zkvalitní služby a také uspoří.

I následný provoz bude zaměřen především na následnou a rehabilitační péči a počítá se i se vznikem sociálně-zdravotních lůžek, o kterých se nyní hodně diskutuje mezi ministerstvy zdravotnictví a práce a sociálních věcí. Jihomoravský kraj je jediným regionem v ČR, kde veřejné nemocnice zůstaly ve formě příspěvkových organizací. I přes nepříznivý vliv tzv. úhradových vyhlášek dokázala všechna zařízení podle Haška hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.

Ohodnoťte tento článek!