Nemocnici v Brandýse nad Labem hrozí zánik

Ilustrační foto; nemocnice, chodba

Dostupnost a kvalita zdravotní péče v Brandýse nad Labem­Staré Boleslavi na Praze­východ je vážně ohrožena. Další existenci tamější nemocnice ohrožuje postup Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), která se rozhodla jí krátit platby,ato i přesto, že Krajský soud v Praze toto krácení zamítl.

Argumentuje tím, že je to v rozporu s insolvenčním zákonem.

Co je v zákulisí?

Představitelé nemocnice, majitel, firma PP Hospitals, a její ředitel Miroslav Kadlec se shodují, že za tímto postupem stojí vlivní členové ODS, kteří ovládají VZP prostřednictvím svých lidí ve statutárních orgánech pojišťovny.

VZP je přitom hlavním partnerem nemocnice, neboť pokrývá 75 procent jejích veškerých výkonů. „A nyní se přidává k navrhovatelům konkursu,“ upozorňuje Petr Švikovský, jednatel společnosti PP Hospitals, která zdravotnické zařízení nyní vlastní, který zvažuje podání trestního oznámení na pojišťovnu.

Cílem likvidace brandýské nemocnice je podle nich zakrýt její pochybnou privatizaci, za kterou stáli MUDr. Luděk Rubáš, tehdejší předseda představenstva Oblastní nemocnice Kolín, a Petr Tluchoř, tehdejší předseda dozorčí rady Oblastní nemocnice Kolín. Uvedl to Petr Švikovský.

„Některým lidem se snaha odkrýt špatnou privatizaci nehodí. Moc dobře vědí, že pokud bude výsledkem insolvenčního řízení úpadek společnosti PP Hospitals, zmizí stopy a vše se zamete pod koberec. Kvůli špatné privatizaci bylo vytunelováno bývalými majiteli odhadem přes 200 milionů korun a úpadkem by se nemohla rozkrýt trestná činnost, která po privatizaci probíhala,“ uvedl Švikovský.

Obrátil se proto na premiéra Petra Nečase, ministra zdravotnictví Leoše Hegera a středočeského hejtmana Davida Ratha se žádostí o pomoc při řešení této situace. VZP se totiž rozhodla nerespektovat rozhodnutí soudu a zkrátila platby za měsíc říjen o zhruba 2,7 milionu korun, tedy zhruba o 40 procent nároku podle platného úhradového dodatku.

„Pokud bude VZP platby krátit i nadále, nese odpovědnost za to, že tato nemocnice může skončit – a taktéž ohrožuje tímto jednáním zdraví, případně i životy pacientů,“ řekl Švikovský.

Nezavřeme!

„Rozhodně se nedáme,“ uvedl ředitel nemocnice Miroslav Kadlec. Nemocnice podle něj i za této situace poskytuje pacientům péči, dokonce do ní nastupují i noví doktoři. Její výkony za prvních deset měsíců roku dosáhly 124 milionů korun, což už dnes je více než za celý uplynulý rok.

„Nezavřeli jsme žádné oddělení, ale nemocnice musí šetřit. Jelikož je v insolvenčním řízení, nemůže banky požádat ani o úvěr. Zavření nemocnice v žádném případě nehrozí,“ uvedl její ředitel Miroslav Kadlec. „Investujeme proto z vlastních zdrojů. Tu radost pánům Rubášům a Tluchořům, že bychom nemocnici zavřeli, neuděláme,“ řekl Švikovský. „Luděk Rubáš si chce zřejmě od insolvenčního správce nemocnici koupit,“tvrdí.

VZP naopak kategoricky odmítá, že by se ve vztahu k PP Hospitals dopouštěla protiprávního jednání. Respektuje rozhodnutí soudu, kterým jí nepovolil provádění zápočtů vůči tak zvaným předběžným úhradám, byť s ním nesouhlasí a odvolala se proti němu. „VZP ČR prohlašuje, že žádné zápočty vůči pohledávkám PP Hospitals neprovádí,“ uvádí se v tiskovém prohlášení reagujícím na včerejší tiskovou konferenci představitelů nemocnice.

PP Hospitals podle ní nepodepsala úhradový dodatek pro rok 2011, na jehož základě by byla pojišťovna povinna poskytovat předběžné úhrady PP Hospitals. Poskytovat předběžné úhrady je totiž VZP nikoliv povinna, ale oprávněna, stejně tak jako je oprávněna měnit jejich výši.

Věc řeší i soud

Současná situace podle VZP plyne z toho, že v letech 2009 a 2010 vznikl přeplatek na úhradách přes 20 milionů korun. Podle krajského soudu si však VZP nesmí tyto pohledávky umořovat vůči úhradám v roce 2011 – a pojišťovna se nechce dostat do situace, kdy opět v roce 2011 vznikne přeplatek, který si nebude moci žádným způsobem umořit. „Proto snižuje dosud hrazené předběžné úhrady, k čemuž je oprávněna v souladu s úhradovou vyhláškou. Přistoupila k tomuto opatření nikoliv proto, aby snížila stávající dluhy, které PP Hospitals vůči ní má,ale aby nevznikl další závazek PP Hospitals vůči pojišťovně,“ praví se v prohlášení VZP.
Za situace, kdy probíhá insolvenční řízení, ve kterém je jednou z variant i prohlášení úpadku na PP Hospitals, musí VZP postupovat s péčí řádného hospodáře a snažit se maximálně ochránit prostředky, které byly jejími pojištěnci do systému veřejného zdravotního pojištění uhrazeny. „VZP zároveň ujišťuje své pojištěnce, že je připravena zajistit jim poskytnutí veškeré nezbytné péče. Tvrzení o tom, že VZP ohrožuje zdraví, případně i životy pacientů, považujeme za naprosto nehorázné a zvážíme, zda se nejedná o šíření poplašné zprávy,“ končí reakce VZP na tiskovou konferenci zástupců nemocnice v Brandýse nad Labem.
„VZP lže a lže,“ reagoval na toto prohlášení Švikovský. „Za rok 2009 byly veškeré pohledávky za PP Hospitals pojišťovně uhrazeny, což potvrdila i písemně. Ohledně pohledávek za rok 2010 VZP požádala o předběžné opatření, aby si mohla svoji „údajnou“ pohledávku inkasovat, a Krajský soud v Praze jí to zamítl s tím,že je to v rozporu se zákonem. VZP tedy jedná protizákonně,“ uvedl Švikovský.

Ohodnoťte tento článek!