Nemocnici v Poličce podrží město a obce

Nemocnice v Poličce nebyla zařazena do systému páteřních nemocnic Pardubického kraje, nemá přízeň ani zdravotních pojišťoven, ani ministerstva zdravotnictví, proto bojuje o své přežití…

v redukované podobě pod ochrannými křídy města Polička a okolních obcí. „Už v roce 1998 založily obce spádového území poličské nemocnice Zájmové sdružení měst a obcí na podporu poličské nemocnice a od 1. ledna letošního roku je jediným společníkem Poličské nemocnice, s. r. o., Svazek obcí AZASS,“ řekl Právu jednatel nemocnice Libor Stráník. Pod tlakem zdravotních pojišťoven se po dva roky snižoval počet akutních lůžek a nemocnice v lůžkové části přešla do podoby ústavu s péčí následnou. „V současnosti máme jen 100 lůžek léčebny dlouhodobě nemocných,“ konstatoval stav Stráník. Všechna zachovaná oddělení nemocnice mají pak už jen charakter zdravotnického zařízení ambulantní péče. Svazek obcí je teď v situaci, kdy musí výrazně podpořit rekonstrukce objektů a zařízení. „Svazek obcí se stal investorem výstavby domova důchodců, který je přestavován z bývalé lůžkové části interny, bude třeba obnovit starou nemocniční budovu, rekonstruovat suterén hlavní nemocniční budovy, inženýrské sítě v nemocnici a propojit areál nemocnice s bazénem,“ stručně jmenoval součet hlavních úkolů jednatel nemocnice. O výši investic nechtěl hovořit. „Částky vyjdou z výběrových řízení, ta nechci předem ovlivňovat našimi představami,“ odmítl upřesnění Stráník. Poličští celkem právem poukazují na to, že v podobné situaci se ocitla nemocnice v nedaleké Moravské Třebové, ale na její přežití a rekonstrukce plynou státní peníze podstatně rychleji. „Jednali jsme s poslancem Radkem Martínkem, který třebovské nemocnici hodně pomohl. Přislíbil nám pomoc, ale přece jen je cítit, že je z Moravské Třebové, že tam i starostoval,“ pokrčil rameny starosta Poličky Vít Češka. „U domova důchodců máme státní podporu, u zbylých čtyř akcí to zatím vypadá tak, že nedostaneme ani korunu, budeme si muset pomoci sami,“ připustil starosta Češka.

Zdeněk Seiner, Právo, 6.2.2002

Ohodnoťte tento článek!