Nemocnici zanedlouho čekají velké změny

Přibližně v polovině roku by měla být hotova definitivní podoba koncepce zdravotnictví v Karlovarském kraji. S připravovanou transformací zařízení souvisí i zbrzdění plánovaného nárůstu platů…

S připravovanou transformací zařízení souvisí i zbrzdění plánovaného nárůstu platů.

Karlovy Vary – Přibližně v polovině roku by měla být hotova definitivní podoba koncepce zdravotnictví v Karlovarském kraji. Jednu z nejvýznamnějších pozic bude mít v jejím rámci nemocnice v Karlových Varech. Ta nyní vůbec prochází důležitým a složitým obdobím. Poté, co se stala od 1. ledna letošního roku nestátním zdravotnickým zařízením – příspěvkovou organizací kraje, ji v brzké době čeká náročná transformace na obchodní společnost. Karlovarské nemocnice se zcela jistě dotkne nezbytná restrukturalizace zdravotnictví v regionu, protože je zde koncentrováno nejvíce specializovaných pracovišť. Mezi prvními restrukturalizačními kroky by mělo být podle odborníků například snížení počtu nerentabilních lůžek akutní zdravotnické péče a zvýšení počtu lůžek následné péče. Těch se naopak nedostává. S očekávanými změnami souvisí i hospodářská politika nemocnice, která stále patří k těm zařízením, jež pracují s vyrovnaným rozpočtem a nepotácejí se v dluzích.

„I naše nemocnice však musela na základě vývoje hospodaření přistoupit k úsporným opatřením – zastavili jsme plánované investice i opravy. Úspory rovněž přibrzdí plánovaný meziroční nárůst mezd ze sedmi na čtyři procenta. Nárůst mezd je centrálně nařízen a jen v letošním roce nás vyjde na 25 milionů korun,“ říká ředitel Nemocnice Karlovy Vary Jiří Štefan. Omezení nákladů na mzdy bezrostředně souvisí s blížící se transformací nemocnice na obchodní společnost. Podle ředitele Štefana je totiž nezbytné, aby do nové pozice vstupovala s co možná nejlepší finanční bilancí a bez dluhů.

Podle představitelů vlády měly nemocnice jasnou perspektivu a zdroj příjmů: peníze na povinnou valorizaci platů měly získat z výnosů. Praxe je však zcela jiná.

„Situaci nám komplikuje způsob financování přes tak zvané unicitní pacienty, což je v podstatě systém paušálních plateb od zdravotních pojišťoven, a výhodu by mělo takové zařízení, kde by trvale stoupal počet pacientů. V našem případě je to složitější, což vyplývá z našeho postavení v rámci systému zdravotnictví v kraji – u nás neroste počet pacientů, ale zato se výrazně zvyšuje počet vážných onemocnění vyžadujících složitou odbornou péči. Jinými slovy, rostou naše náklady na léčbu, což současný systém financování jednoduše nezhodnocuje,“ pokračuje Štefan.

Připravovaná koncepce krajského zdravotnictví musí z této reality vycházet. Už zmíněnou restrukturalizaci zařízení, reorganizaci provozů, koncentraci specializované péče, a to vše při zachování kvality a zejména dostupnosti péče, budou muset tvůrci koncepce zohlednit za každou cenu. A přitom se potýkat s dluhy některých nemocnic v regionu. V tomto směru jim karlovarský špitál situaci zjednodušuje.

SILVIE RISOVÁ, Karlovarské noviny, 3.6.2003

Ohodnoťte tento článek!