Nemocnicím prý rušení poplatků nevadí, tvrdí krizový štáb

Václav Krása, Petr Fiala

Krizový štáb nemocnic, odborů a pacientů ocenil zdravotnickou část koaliční smlouvy mezi ČSSD, ANO a KDU-ČSL, a to včetně rušení poplatku za pobyt v nemocnici i ostatních regulačních poplatků.

Předsedové stran budoucí koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL musejí být spokojení. Chvála na jimi připravený a schválený text koaliční smlouvy, se na ně snáší ze všech stran, se kterými se ještě nedávno musel tvrdě potýkat Leoš Heger (TOP09). Po odborech pochválil jejich záměry i krizový štáb, který pozitivně zhodnotil kapitolu věnující se zdravotnictví.

„Oceňujeme cíl koaličních politických stran prosazovat zdravotnictví jako veřejnou službu na principu solidarity, neziskovosti, rovnosti a všeobecné dostupnosti,“ zhodnotil základní princip předseda Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) a mluvčí krizového štábu Václav Krása.

Harmonické notování

Koaliční strany jakoby při tvorbě svého programového prohlášení reflektovaly většinu dřívějších výtek zainteresovaných skupin ve zdravotnictví. Štáb si totiž cení i dalších obecných formulací v kapitole programového prohlášení, kterou budoucí koalice nazvala slibným heslem „Kvalitní zdravotnictví dostupné všem“.

Krizový štáb pozitivně hodnotí záměr sjednotit úhrady a způsob plateb všem zdravotnickým zařízením; pravidelně valorizovat platby za státní pojištěnce; vytvořit pravidla pro utváření sítě zdravotnických zařízení a přijmout zákon o veřejnoprávních zdravotnických zařízeních pro páteřní síť nemocnic; zlepšit přístup k lázeňské péči; vytvořit projekt realizace a financování zdravotních priorit státu i příslib růstu platového ohodnocení zdravotníků.

Unknown media type: poll

Přestože součástí štábu jsou i sdružení zastupující velkou část poskytovatelů zdravotních služeb, kteří podle kritiků z ostatních stran budou nejvíce tratit na plánovaném rušení většiny regulačních poplatků, tak překvapivě ani s tímto bodem nemá krizový štáb problém.

„Vítáme zrušení většiny regulačních poplatků, které ztratily svou regulační funkci, finančně zatěžovaly občany a administrativně zdravotnická zařízení. Nebyly finančním přínosem pro nemocnice, ale především pro zdravotní pojišťovny, které o regulační poplatky snížily úhrady za poskytovanou péči,“ vysvětlili mluvčí krizového štábu Václav krása a místopředseda AČMN Petr Fiala.

Ke kompenzaci příjmů regulačních poplatků by podle štábu mělo posloužit další zvyšování plateb za státní pojištěnce, a to už v roce 2014. Navýšení úhrad nemocnicím by pak mělo být promítnuto i do úhradové vyhlášky pro příští rok.

Vše má svá „ale“

I přes všechnu chválu má však Krizový štáb i své výhrady. „Vítáme záměr snížit sazbu DPH na léky, změnit lékovou politiku a tvorbu cen léků. Postrádáme však snahu snížit sazbu DPH také u zdravotnických prostředků, která byla minulou vládou rovněž zvýšena,“ upozorňuje štáb, který současně varuje i před pokračováním akutně probíhající krize financování nemocnic – recept na její uspokojivé řešení v koaliční smlouvě totiž nevidí.

„Krizový štáb je současně nucen upozornit, že střednědobé a dlouhodobé záměry koaličních stran neřeší akutní krizi v poskytování nemocniční péče, která probíhá v závěru roku 2013 a hrozí vyvrcholením v roce 2014. Bez krátkodobých opatření nové vlády ke stabilizaci nemocnic, zejména k vyrovnání finančních propadů způsobených úhradovou vyhláškou pro rok 2013, nadále působící zvýšenou DPH a nově také devalvací koruny, nemohou být dlouhodobější záměry obsažené v koaliční smlouvě úspěšné,“ uzavírají své prohlášení mluvčí Krizového štábu.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!