Nemocniční chirurgii v Třebíči čeká velká revoluční proměna

Oddělení se neruší. Primariáty ale nebudou mít vlastní lůžka. Existovat budou společná.

Brzy by se mohlo stát realitou, že pacient z ušního oddělení bude sdílet nemocniční pokoj s pacientem z oddělení chirurgie.

„Směřujeme k nákladové optimalizaci a snažíme se postihnout trendy, které v tomto oboru jsou. Usilujeme o maximální zkrácení ošetřovací doby, až na jednodenní péči,“ naznačil ředitel Nemocnice Třebíč Leoš Dostál.

Objasnil i další opatření, k nimž nemocnice míří. „Vytváříme takzvaný otevřený lůžkový fond. Měl by sloužit pro ošetřovatelskou péči více příbuzných oborů chirurgie.

Pochopitelně tak, aby nevznikly disproporce z hlediska potřeb konkrétního pacienta. Redukujeme chirurgii o jednu stanici. Vytváříme prostředí pro otevřený lůžkový fond,“ vysvětlil Dostál. Změna se prý v počtu hospitalizovaných pacientů neodrazí.

Na to, zda nejde o přílišný zásah do chodu oddělení ředitel namítl: „Oddělení nerušíme. Primariáty existují. Ale do budoucna nebudou mít vlastní lůžka. Budou existovat společná lůžka, která budou sloužit pro pacienty těchto oddělení. Primář bude mít k dispozici vyšetřovací zázemí s lékaři jako doposud.

K dispozici bude mít i lůžka, která bude využívat více oborů – chirurgie, ORL, urologie, eventuelně oční a ortopedie,“ popsal ředitel.

Údajně nepůjde o míchání pacientů bez omezení. Po stránce organizační a technické prý bude třeba řadu věcí dotáhnout. „Tento záměr je už stanoven a nyní řešíme detaily, aby mohlo být vše realizováno,“ zmínil Dostál.

O otevřeném lůžkovém fondu ředitel jihlavského územního pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny Jiří Kořínek tvrdí: „Je to termín, o kterém se vede už velmi dlouho diskuze. Zatím ale pro něj nebyla stanovena žádná kritéria, neví se, jak bude vypadat.“ Diskuzi vede VZP s nemocnicemi i jejich zřizovateli.

„Zatím ještě nebyla tato diskuze ukončena. Co se týče úhrad za lůžko, řídíme se současnými podmínkami, které stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR.
Ta jednotlivé typy lůžek specifikuje,“ upřesnil Kořínek.

Kolik lůžek ubude na chirurgii po nových opatřeních, se Deník nedozvěděl. V současné době je na chirurgickém oddělení 90 lůžek, na ORL 15 lůžek a na ortopedickém oddělení 38 lůžek, k tomu je třeba přičíst 14 lůžek JIP.

Ohodnoťte tento článek!