Nemocniční kaplani se chtějí v nové asociaci lépe koordinovat

kaplani, motlitba

Kaplani ve službách českých nemocnic budou mít svoji asociaci, ustavena bude v sobotu v Praze v kapli krčské Fakultní Thomayerovy nemocnice. Asociace nemocničních kaplanů (ANK) má za cíl podpořit vzdělání a osvětu a zabezpečit kvalitní profesionální duchovní a pastorační péči o nemocné, jejich blízké a zdravotnický personál.

Zatím bude mít asociace necelou dvacítku členů, řekl ČTK Pavel Pokorný z Ekumenické rady církví. Zakladatelé doufají, že se tento počet rozroste a kaplani se lépe zkoordinují.

Úkolem nemocničního kaplana je pečovat o pacienty a jejich příbuzné a pomáhat jim v nelehké situaci. Péče by se neměla omezit pouze na věřící pacienty, pomocnou ruku může kaplan podat každému, kdo o to projeví zájem. Kaplan by měl v sobě zahrnout dovednosti duchovního, psychologa i sociálního pracovníka, aniž by ovšem zasahoval do kompetencí farářů, psychologů nebo psychiatrů.

Nová asociace rozšíří řady spřátelených kaplanských organizací, které působí v oblasti vojenské a vězeňské služby a v policii, uvedl Vítězslav Vurst, který je kaplanem v motolské nemocnici a asociaci bude předsedat. „Vznik Asociace reaguje na situaci, kdy přibývá iniciativ ze strany nemocnic nebo církví zřídit v konkrétním zařízení nemocniční kaplanskou službu,“ doplnil Pokorný. Záštitu nad vznikající organizací převzal herec Jan Potměšil.

Podle dřívějších informací pastorační péči poskytovala jako zřejmě první od roku 1997 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Kaplanka vyslaná římskokatolickou církví Marie Opatrná tam od počátku působila především na onkologickém oddělení.

Ohodnoťte tento článek!