Nemocný není jen hříčkou v rukou lékařů

S problémy, které se týkají lékařské péče, se mohou pacienti například obracet na pobočky České lékařské komory. „Od toho tady jsme a lidé také naší pomoci využívají…

Brno – Zanedbání lékařské péče, stížnosti na ošetření, necitlivý přístup lékaře k nemocnému, ale třeba i nevyhovující podmínky při hospitalizaci. To vše jsou možné potíže, s nimiž se mohou lidé setkat ve zdravotnických zařízeních. V současné době by však pacient už neměl zůstat jen hříčkou v rukou „bílé mafie“. Pokud tedy problém vznikne, mohou lidé využít různé způsoby, jak se domoci nápravy. S problémy, které se týkají lékařské péče, se mohou pacienti například obracet na pobočky České lékařské komory (ČLK). „Od toho tady jsme a lidé také naší pomoci využívají,“ potvrdil Lukáš Prudil, právní zástupce brněnské České lékařské komory, kam se ročně obrátí s nejrůznějšími podněty desítky klientů. Úkolem komory je případ v rámci zákonných možností vyšetřit a zjistit, kde a na čí straně je pravda. Pokud se ukáže, že chybu, na niž si pacient stěžuje, skutečně zavinil lékař, může komora také zahájit disciplinární řízení a přijímat kárná opatření. „Postihy vyplývají ze zákona o komorách. Tím nejmírnějším je důtka, za velmi vážné pochybení pak může lékař být vyloučen z komory. Pravomoci jsou ale dány také jednotlivými stupni České lékařské komory, o vyloučení tak může rozhodnout jen čestná rada ČLK, nikoliv třeba orgán na úrovni okresního sdružení,“ zdůraznil Prudil. Lidé se na komoru mohou obrátit s jakýmkoliv problémem z oblasti zdravotnictví „Dost často zjistíme, že nedorozumění způsobila špatná nebo nedostatečná komunikace mezi zdravotníky a pacienty, nikoliv odborné pochybení v péči,“ upozornil Prudil. Stížnosti přijímá komora pouze v písemné podobě na brněnské adrese Příkop 4. „Lidé ale mohou přijít informovat se dopředu o svých právech a povinnostech při poskytování zdravotní péče. Mnohdy se také část sporných otázek vyřeší už při těchto konzultacích,“ podotkl Prudil.

Jiřina Veselá, Rovnost – Brněnský a jihomoravský deník, 19.1.2002

Ohodnoťte tento článek!