Nemusí pršet, jen když kape

„O tolik více mít nebudeme, už vzhledem k inflaci to moc nepocítíme,“ říká Milada Aldorfová z odborového hnutí pracovníků ve zdravotnictví ve svitavské nemocnici…

Svitavsko – Tarifní část platu se od 1. března zvýší o 11 procent všem lidem, kteří pracují ve školství, zdravotnictví, policii, úřadech či v kulturní sféře. Protože stát pokryje zvýšení až od dubna, musejí jednotlivá pracoviště navýšení prvého měsíce financovat ze svých zdrojů. I když měly být platy vyšší již od 1. ledna letošního roku, zaměstnanci se shodují: lépe později, než nikdy.

Systém tříd není dobrý

Jedenáctiprocentní navýšení základní složky platu představuje přibližně částku kolem tisíce korun. Je však otázkou, zda zaměstnavatelé lidem naopak nesníží osobní ohodnocení. To by ve své podstatě znamenalo, že konečný efekt snažení odborových předáků by byl nulový. Tato eventualita hrozí především u těch organizací, kde v rozpočtu není rezerva, která by pokryla zvýšené mzdové náklady.

„Pro letošní rok nám město rozpočet navýšilo, takže vyšší tarifní složka mzdy by nám neměla dělat problémy,“ říká ředitelka svitavského muzea Blanka Čuhelová. Podle jejího názoru by se však měl změnit celý systém odměňování.

„Stále ještě platí starý tabulkový systém, na jehož základě plat roste především s odpracovanými roky,“ poukazuje kriticky na bolavé místo ředitelka a dodává: „Mladí lidé jsou zhnevýhodňováni, přestože mají vzdělání a mnohdy jsou velmi iniciativní.“

„Původní snaha byla rozdělit peníze z části do tarifů, zčásti do jiných složek platu,“ uvedl předseda celorepublikového odborového svazu policie Martin Jansa.

„Každé zvýšení platu je vítané,“ vyjádřil se stručně k navýšení předseda svitavských policejních odborářů František Teplý.

Zdravotníci o 18 procent

Pracovníci ve zdravotnictví by měli dostat přidáno o 18 procent. „Jsme s tím spokojeni, částka je přiměřená,“ uvedl předseda Svazu českých lékařů-Lékařského odborového klubu v litomyšlské nemocnici Petr Víšek. Mělo by dojít k navýšení plateb od pojišťovny, takže zdravotníci budou mít na výplatní pásce více v souladu s nařízením vlády už od března.

Konkrétní částky, o něž se platy ve zdravotnictví zvýší, se různí. „O tolik více mít nebudeme, už vzhledem k inflaci to moc nepocítíme,“ říká Milada Aldorfová z odborového hnutí pracovníků ve zdravotnictví ve svitavské nemocnici. Pracuje na rentgenu, kde podle nového znění Zákoníku práce loni prodloužili pracovní dobu.

„Chtěli nás trochu odškodnit i za to, že zdraví zaměstnanců tady není chráněno tak dobře jako ve státech Evropské unie, proto nám přidali nějakou částku, o niž jsme na konci prosince přišli,“ vysvětluje Aldorfová. Konkrétně u ní to představovalo 850 korun. Od března dostane asi tisícovku přidáno. Jak zdůrazňuje, v okresních nemocnicích jsou jiné podmínky než v pražských a na klinikách.

ZUZANA FRUNIOVÁ, PETRA SOUKUPOVÁ, Noviny Svitavska, 13.2.2002

Ohodnoťte tento článek!