Neonatologové kritizují složení pracovní skupiny o porodnictví

Při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, která spadá pod ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera (ČSSD), od ledna funguje pracovní skupina k porodnictví. Měla by se věnovat vyjasnění všech možných sporů, které se tohoto medicínského oboru týkají. Složení skupiny ostře kritizuje Česká neonatologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Poukazuje na skutečnost, že ve skupině mají převahu příznivci domácích porodů.

Naopak zástupci této odborné společnosti, kteří se k porodům doma dlouhodobě staví negativně, do skupiny nebyli přizváni. „Sestavení pracovní skupiny je účelové a názorově nevyvážené. Komise je většinově sestavena z osob prosazujících domácí porody. Síla druhé strany je minimální. Výsledek je tak dán dopředu,“ uvedli lékaři specializující se na práci s novorozenci ve vyjádření, které poskytli novinářům.

Členy skupiny jsou například porodní asistentka Ivana Königsmarková, která dlouhodobě podporuje domácí porody, právnička zastupující ženy volící tento způsob porodu Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv nebo psycholožka Michaela Mrowetz, která se této problematice rovněž dlouhodobě věnuje.

Vedoucí oddělení rovnosti žen a mužů Lucia Zachariášová ve vyjádření pro ČTK poznamenala, že členem komise je na druhé straně například také právník, který ve sporu kvůli domácím porodům před Evropským soudem pro lidská práva zastupoval Česku republiku. Složení komise navíc podle ní není definitivní. Na dubnovém jednání se její členové dohodli, že ještě budou oslovena další lékařská sdružení, aby nominovala své zástupce.

Česká neonatologická společnost připomíná, že podobné komise sestavené v minulosti na ministerstvu zdravotnictví nikdy nepřinesly výsledek, který by byl pro zastánce porodu doma uspokojivý.

Odborník na zdravotnické právo Ondřej Dostál, který je rovněž členem pracovní skupiny, ČTK řekl, že skupina se nemá zabývat jen domácími porody. Jejím úkolem je podle něj získat od všech zainteresovaných stran jednoznačné statistické údaje o míře bezpečnosti jednotlivých způsobů porodu a analyzovat je.
Na základě těchto informací může pracovní skupina přispět k výkladu zákona a případně požadovat legislativní změnu, pokud by se současná praxe ukázala jako nevyhovující. Podle Dostála je možné se zabývat například otázkou, zda jsou podmínky pro registraci zařízení porodní péče založeny na důkazech o rizicích, která by přineslo jejich nedodržování.

Ohodnoťte tento článek!