Neprokázalo se, že za smrt může nemoc šílených krav

U muže, který zemřel koncem loňského roku ve Fakultní nemocnici (FN) v Plzni po chorobě, jejíž příznaky byly podobné lidské formě nemoci šílených krav, nebylo úmrtí na Creutzfeldt-Jacobovu nemoc dosud prokázáno. Podle ředitelky FN v Plzni Jaroslavy Kunové případ ještě nebyl uzavřen…

PLZEŇ – Lékaři ve fakultní nemocnici léčili pacienta s podezřením na zmíněnou chorobu. Když muž zemřel, předběžné výsledky testu jeho mozkové tkáně lékaře překvapily. Nepodařilo se totiž jasně prokázat, že se jednalo o Creutzfeldt-Jacobovu nemoc. Z testu vyplynulo, že jde o zcela neznámé onemocnění, které lékaři zatím nedokážou pojmenovat. S určitostí mohli pouze konstatovat, že nešťastník zemřel po dvou měsících hospitalizace na poškození mozku, i když předtím žádné zdravotní potíže neměl. Prozatím lékaři odeslali vzorek mozkové tkáně mrtvého muže do speciální laboratoře v zahraničí a dosud čekají na výsledek.

Lidská forma BSE, takzvaná variantní Creutzfeldt-Jacobova nemoc (CJD) si od počátku 90. let 20. století vyžádala životy již více než 80 Evropanů. Má se za to, že touto chorobou mohou lidé onemocnět po požití masa infikovaného BSE.

OLGA ČERMÁKOVÁ, Plzeňský deník, 14.6.2001

Ohodnoťte tento článek!