Neřešené problémy českého zdravotnictví

Na konferenci s názvem „Neřešené problémy českého zdravotnictví“, kterou pořádala Platforma zdravotních pojištěnců byly definováno tzv. „Šest překážek pacienta při přístupu k péči.“

MUDr. Pavel Vepřek ze sdružení Občan uvedl mimo jiné, že „nové medicínské postupy vstupují do zdravotnictví komplikovaně, není možná reálná kontrola kvality péče, není možnost transparentního přístupu pacientů k nadstandartním službám, a také je tu bariéra dlouhodobých investic, protože když se vám každý rok mění podmínky úhrad, tak se těžko dělá dlouhodobý investiční záměr.“ Dále upozorňuje na to, že občané jsou vyřazeni z rozhodování a ekonomické angažovanosti na chodu zdravotnictví.

„Jsem pevně přesvědčen, že právě úhradové limitace, které přenáší riziko více nákladů na poskytovatele, jsou důvodem, proč je pacient někdy nežádoucím klientem. Ekonomická motivace k omezování péče vyplývající z limitací je bohužel v českém státě silnější než záruky pacientských práv“ říká expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál z advokátní kanceláře PwC Legal.“

„Podle případů opožděné či odmítnuté péče, se kterými se v praxi setkáváme, se úhradová limitace jeví být častějším a významnějším zdrojem škod na právech a zdraví pacienta, než neznalost na straně lékaře“ dodává Dostál.

JUDr. Martin Abraham upozorňuje na problematiku nákladnosti moderních léčiv z oblasti tzv. biologické léčby, která zachraňují životy pacientů a/nebo podstatně zlepšují jejich zdravotní stav. „Potíž je v tom, že náklady na takovou moderní léčbu jsou obrovské a bez vhodné regulace je není schopen zvládnout žádný zdravotní systém na světě, ani v bohatších státech.“

Šest překážek pacienta při přístupu k péči

1. Úhradová vyhláška a úhradové smlouvy motivují zdravotnická zařízení k omezování péče, a to i té potřebné.
2. Na pacienty již začíná dopadat problém nedostatku lékařů a sester, situace se ještě zhorší.
3. Mnoho zdravotníků odrazuje nepřiměřená administrativa, která vede také k tomu, že se nemají čas starat o pacienty.
4. Pojištěnci a pacientská sdružení nejsou zastoupeni v rozhodování o tom, co se bude z jejich odvodů hradit.
5. Pacient, který se nedostal k hrazené péči nebo utrpěl škodu na zdraví, se nedomůže práva včas.
6. Nákladná moderní léčba

Za jednotlivé strany se zúčastnili:
• doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. za TOP 09,
• MUDr. Zdeněk Hřib za Pirátskou stranu,
• MUDr. Jaroslav Krákora za ČSSD,
• Mgr. Soňa Marková za KSČM
• prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., za hnutí ANO,
• MUDr. Petr Zimmermann za ODS.

Platforma zdravotních pojištěnců

Platforma zdravotních pojištěnců ČR, z.ú., je nestátní, nezisková, nepolitická organizace založená za účelem hájení a prosazování zájmů občanů České republiky a dalších osob, které jsou účastníky českého systému veřejného zdravotního pojištění a podílejí se na jeho financování. Ve spolupráci s pacientskými sdruženími zaměřenými na konkrétní diagnózy Platforma hájí práva nemocných na přístup k efektivní, kvalitní a včasné péči hrazené ze zdravotního pojištění, a to na základě objektivních a transparentních pravidel, bez diskriminace a v souladu s účelem veřejného zdravotního pojištění.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!