Neshody mezi mosteckou nemocnicí a policií nezůstaly bez odezvy

Částkou padesát tři tisíc korun podpořila mostecká stavební firma nestátní zdravotnické zařízení Paracelsus. Účel této peněžité podpory byl jasně dán – hrazeny budou výkony související s odběrem krve osob zadržených policisty. Nedávno totiž vznikl problém mezi policií a mosteckou nemocnicí…

Most – Podle Václava Jakubíka, ředitele Okresního ředitelství Policie ČR, vedení nemocnice vydalo policii zákaz.

Ředitel Vladimír Vopelka nechce, aby policisté vodili zadržené osoby do mostecké nemocnice.

Policie požádala zdravotnické zařízení Paracelsus již v dubnu 2004, zda by bylo schopno a ochotno odebírat krev zadrženým řidičům, kterým má být provedena zkouška na přítomnost alkoholu v krvi.

„Poskytovali jsme tuto službu několik měsíců, ale bohužel to nebylo adekvátní hodinovému ohodnocení zdravotnického personálu. Proto jsme s Policií ČR začali v květnu jednat o platebních podmínkách. My totiž nejsme zařízení, které by bylo dotované krajem,“ vysvětluje Luboš Vodvářka, ředitel Paracelsu.

Podle jeho slov telefonicky hovořil v následujícím měsíci i s primátorem města Mostu, který se u problému pozastavil, jelikož v regionu není jiné zařízení, jež by tuto službu poskytovalo.

„Po prázdninách se začala tvořit smlouva. Město Most původně zamýšlelo finančně se podílet, prostředky však nenalezlo. Nyní jsme našli sponzora,“ uvádí dále Vodvářka.

Mostecká stavební firma tak po dohodě s Václavem Jakubíkem podepsala se společností Paracelsus, která jako jediné zdravotnické zařízení v regionu Mostecka má dvaačtyřicetihodinovou pohotovost, smlouvu.

Smlouva se týkala poskytnutí financí pro úkony spojené s odběrem krve osobám, které přivezou policisté. Částka 53 tisíc korun by měla pokrýt potřebné výdaje do konce roku.

„Pokud by částka nepostačovala, jsme připraveni schodek dorovnat,“ poznamenal za sponzorskou firmu Miroslav Fencl.

„Paracelsus je první privátní instituce, které jsme se v uvedeném případě rozhodli pomáhat. Doposud jsme financovali kulturní akce, akce pro děti a podobně. Doufáme, že současný problém bude vyřešen a příští rok již město Most prostředky najde,“ dodal k rozhodnutí firmy.

Předevčírem musela mostecká Policie ČR dopravit k odběru krve 15 osob za jednu noc.

„Měsíčně se zde děje kolem 400 trestných činů a 2 000 přestupků,“ dodal Jakubík. Po podpisu smlouvy mezi sponzorskou firmou a společností Paracelsus byl podepsán Václavem Jakubíkem ještě Prováděcí protokol o vzájemné spolupráci a pomoci, bez něhož by koprodukce všech tří zainteresovaných stran nemohla existovat.

Kauza řešící vztahy mezi mosteckou nemocnicí a policií tím však zřejmě uzavřena ještě není.

Z materiálů, které byly Deníku Mostecka poskytnuty, lze vyčíst, že informace podané ze strany ředitele mostecké nemocnice nejsou úplně pravdivé a že policie se snažila nemocnici v některých ohledech sama vyjít vstříc.

Vzhledem k tomu, že kompetentní osoby z vedení nemocnice jsou na několikadenním školení mimo Mostecko a není možné zjistit další jejich vyjádření, bude Deník Mostecka o podrobnostech informovat v následujících dnech.

LUCIE BARTOŠ, Deník Mostecka

Ohodnoťte tento článek!