Nesouhlas s vyššími daňovými odpočty

Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) nesouhlasí s poslaneckým návrhem uplatnit daňové odpočty pro potenciální dárce kostní dřeně, kteří budou do registru nově zapsáni.

Podle registru tento návrh odporuje základní myšlence dárcovského altruismu a navíc jej lze snadno zneužít. Registr se sídlem v Plzni také odmítá navýšit věkovou hranici dárců.
Novela poslanců TOP 09 a Starostů, kterou podle zprávy ČTK podpořila 9. 11. 2016 Sněmovna, předpokládá nejen vyšší daňové odpočty pro dárce krve, ale též zvýšení odpočtů pro dárce kostní dřeně, nově též daňové odpočty za pouhé zapsání do registru dárců dřeně.

Vstup do registru neodměňovat

S návrhem na zavedení daňového odpočtu za zapsání potenciálního dárce kostní dřeně do registru Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) nesouhlasí. „ČNRDD od samého začátku své existence (v roce 1992) vždy chápal vstup mladého člověka do registru jako jeho morální závazek motivovaný výhradně touhou pomoci druhému a tedy jako vrcholný projev nezištného altruismu. Je nepochybně správné daňově zvýhodnit dárce, kteří již skutečně své krvetvorné buňky darují, ale spojovat pouhý vstup do registru s daňovými výhodami je podle nás nesprávné, myšlenku degradující a navíc potenciálně lehce zneužitelné,“ uvádí ČNRDD ve svém stanovisku.

Co nejmladší dárci

V návaznosti na změnu, kterou dne 11. 11. 2016 provedl Český registr dárců krvetvorných buněk se sídlem v Praze, kdy byla navýšena věková hranice pro zápis do registru do 40 let, ČNRDD prohlašuje: „Český národní registr dárců dřeně horní věkovou hranici 35 let pro zápis do registru nemění. Registr se plně ztotožňuje s celosvětovým trendem registrovat v seznamech dárců dřeně co nejmladší potenciální dárce a právě na ně cílit své kampaně (např. v USA – největším světovém registru dárců dřeně osvětová kampaň míří na mladé muže od 18 do 24 let, ve Velké Británii je vstup do registru možný již od 16 let a jen do 30 let, v Kanadě je limit 17 až 35 let. I ČNRDD oslovuje stále intenzivněji studenty středních a vysokých škol, tedy mladé do 25 let.). Zacílení na co nejmladší vychází z jasně prokázaných výsledků transplantací kostní dřeně, kdy optimální výsledek je vždy s dárcem do 35 let,“ uvedl dále ČNRDD.

Statut neziskové organizace Český národní registr dárců dřeně

K 31. 10. 2016 bylo v ČNRDD zaregistrováno 68 001 dobrovolných potenciálních dárců.
Jde o seznam dobrovolníků, kteří jsou ochotni darovat v případě potřeby nepatrnou část svých krvetvorných buněk k záchranné transplantaci kostní dřeně. A to anonymně komukoliv, kdo by tuto pomoc potřeboval, bez ohledu na jeho věk, pohlaví, národnost anebo vyznání.
Dárcovství dřeně je považováno za nejvyšší dar člověka člověku, a proto je v České republice stejně jako na celém světě bezplatné.
Český národní registr dárců dřeně byl založen jako jedna z aktivit Nadace pro transplantace kostní dřeně v roce 1992 z podnětu rodin nemocných s těžkými hemato-onkologickými onemocněními.

Ohodnoťte tento článek!