Nespokojenost s ministrem narůstá

K záměrům ministerstva zdravotnictví v oblasti reformy státní a veřejné správy se účastníci semináře, který proběhl 20. června v pražském Národohospodářském ústavu, stavěli značně kriticky. Zatímco úředníci MZ obhajovali svou činnost při přípravě nových zákonů s tím…

že legislativní rada vlády od nich požaduje pouze „kosmetické změny“, zástupci krajských úřadů i zdravotnických subjektů trvají na tom, že resort potřebuje zásadnější reformu. Jakým způsobem provedu kontrolu v soukromém zdravotnickém zařízení? Kdo mi dá peníze na nutné odborné kapacity pro takovou kontrolu? Jak se budou řešit spory mezi krajem a obcí? Těmito a dalšími otázkami „bombardovali“ úředníci krajů ministerstvo. Během dvou hodin na své otázky nedostali jasné odpovědi, konstatovali v závěru semináře.

(boš)

Ohodnoťte tento článek!