Nevěřím, že levice poplatky zruší

Titulní obrázek

První náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr je přesvědčen o tom, že pokud stát nepodnikne rázná opatření, budou zdravotní pojišťovny do roku 2010 bez peněz. Poté, co sněmovna zamítla jeho úsporná opatření, bude podle něj potřeba navýšit platbu za státní pojištěnce a zaměřit se na dlouhodobější opatření…

EURO: Jaké jsou vaše dlouhodobé cíle, aby zdravotním pojišťovnám do roku 2010 nedošly finance?

ŠNAJDR: Máme například připravený zákon o úhradě zdravotnických prostředků. Chceme, aby se jejich ceny stanovovaly stejně jako u léků, tedy podle ceny na evropských trzích. Naše dlouhodobé plány nesouvisejí jen s krizí, ale i s demografickým vývojem a s vývojem vědeckého poznání. Prudce klesá počet ekonomicky aktivních lidí. Státních pojištěnců je téměř šedesát procent. Každým rokem se jejich počet navýší o padesát tisíc. Řešením je určení standardů a s tím i zavedení komerčního připojištění. Je třeba také zavést diskusi o tom, zda některé banální úkony z úhrad vyřadit.

EURO: Myslíte, že to bude stačit?

ŠNAJDR: Chceme také zesílit regulaci i dozor a převést větší zodpovědnost na správní rady a management pojišťoven. Chci, aby správní rada byla odpovědná za vynakládání prostředků a existovala sankce osobního majetku i případná trestní sankce.

EURO: Levice stále prosazuje zrušení regulačních poplatků. Jak by to podle vás sytému ublížilo?

ŠNAJDR: Pokud levice zruší poplatky, poškodí pacienty a zdravotníky okamžitě. Je to další propad o sedm miliard, a to už zdravotní pojišťovny nevydrží. Nevěřím tomu, že to dnes někdo myslí vážně, protože atak na systém by byl okamžitý. Začaly by se předepisovat levné léky, masově by se chodilo na lékařskou službu první pomoci. Pojišťovny by byly vysáty v době, kdy jim docházejí peníze.

Anna Klepalová, EURO

Ohodnoťte tento článek!