Nevolíš, zaplatíš!

peníze, euro, peněženka

Třicetikorunový poplatek rozhodl krajské volby. Rozhodne postoj ke zdravotnictví volby do sněmovny? Marketingoví odborníci jednotlivých politických stran a jejich billboardy nás o tom přesvědčují.

Černá barva, bílá písmena, tisícové částky. Nevolíš, zaplatíš. Předvolební billboardy varují před volbou ODS, která prý má v programu i příspěvky na některé běžné lékařské úkony, jako je třeba léčba chřipky.

Co na tom, že ve zdravotnickém programu je to tak trochu jinak. Kolik lidí si jednotlivé politické programy přečte? Zde jsou.

Rp.: Dextrosus (napravo)

Program ODS zpracovával Tomáš Julínek a jako by z oka vypadl, tedy ten program, nikoli pan senátor, tomu, co prosazoval na ministerstvu. MUDr. Julínek nezapře, že pracoval na záchrance. Svou zdravotnickou reformu pro program naprosto resuscitoval. Poplatky nerušit, připlácení za ošetření, pouze v případě, kdy půjde o nadstandard. Je třeba ovšem stanovit, co je standard.

Vyšší spoluúčast by byla na dobrovolné bázi, hlavně pro mladší klienty. Zvyšovat platby za “ státní“ pojištěnce i zvyšovat podíl zdravotnictví na HDP je v současné situaci nereálné. Dosavadní systém zdravotních pojišťoven by měl zůstat zachován, pojišťovnám by však mělo být povoleno, aby si navzájem dělaly konkurenci.

Soutěž zdravotních pojišťoven je jedinou obranou proti finanční krizi zdravotního pojištění. Kupodivu privatizace nemocnic ani tvorba zisku už není na pořadu dne, všechny nemocnice by měly reinvestovat zisk do hlavní činnosti.

ODS zdatně sekunduje TOP 09. Jestliže je současná spoluúčast pacientů asi 16 procent, TOP 09 by chtěla, aby se zvýšila na rovných 24 procent. Vývoj chce ale regulovat, aby nebyla narušena péče o pacienty se závažnými chorobami. A do doby, než bude něco lepšího, současné poplatky chce ponechat.

Stejně tak nelze zvýšit platbu za státní pojištěnce ani podíl zdravotnictví na HDP. Kde by na to stát v době krize vzal. Zdravotní pojišťovny by se měly dostat do role objednavatele služeb, nikoliv pouhého plátce. Měly by si samozřejmě konkurovat.

Pokud by se zaváděly neziskové nemocnice, je třeba si uvědomit, že by mohlo docházet k velkým daňovým únikům.

Rp.: Medietas (střed)

Zdravotnická tématika je jedním z nosných témat KDU- ČSL. Věrni svému postoji “ ale ano, ale ne“, jsou ochotni regulační poplatky ponechat, za předpokladu, že se určité kategorie pacientů od nich osvobodí.

Pryč musí jít poplatek za položku na receptu, stejně značná část lékáren je nevybírá a je to tak akorát součást konkurenčního boje. Poplatky by měly být příjmem pojišťoven a nikoliv lékařů. Pojišťovny by měly také dostávat víc za státní pojištěnce, kteří tvoří 60 procent pojištěných, ale stát za ně platí pouze 25 procent příjmů pojišťoven.

Stejně tak se musí navýšit i podíl zdravotnictví na HDP, i když to asi hned nebude možné. KDUČSL prosazuje stanovení léčebných a úhradových standardů a teprve potom je ochotna se bavit o zvýšení spoluúčasti pojištěnců. Nemocnice musejí být neziskové a veřejné, lidovci nechtějí žádnou privatizaci. Více zdravotních pojišťoven by mělo zůstat, měly by se ovšem daleko více kontrolovat.

Věci veřejné jsou pro vytvoření základní sítě veřejných zdravotnických zařízení a pro privatizaci zařízení, které nebudou spadat do základní sítě, pro snížení odvodů o 5 procent, vytvoření jedné zdravotní pojišťovny a rozdělení pojištění na standardní, regulované, a nadstandardní, neregulované.

Poplatek za recept se zruší hned, ostatní poplatky zůstanou zachovány. U léků s částečnou úhradou navrhují degresivní systém doplatků.

Rp.: Laevus (nalevo)

Jestliže celkem není nic nového pod sluncem v programu ODS, dá se říci totéž o programu ČSSD. Není divu, program je dílem hejtmana- poslance Davida Ratha a ten stejně, jako jeho následovník v ministerské funkci resuscitoval své předchozí nápady. Žádné poplatky, žádná spoluúčast pacientů, žádné tržní principy do oblasti zdravotní péče.

Nicméně rozumná motivační spoluúčast pacientů je žádoucí. Pojišťovny ani nemocnice se nesmějí privatizovat, zato by ale měly být neziskové. ČSSD chce vytvořit páteřní síť neziskových zdravotnických organizací tak, aby lidé dostali nejlepší lékařskou péči v blízkosti bydliště.

Podíl zdravotnictví na HDP by měl dosáhnout průměru EU, 8 procent, i když by to mělo nastat až ve střednědobém horizontu. Daleko více by se mělo dbát na prevenci a zlepšování sociálního a životního prostředí obyvatelstva. Kdo by chtěl a kdo by na to měl, mohl by se dobrovolně komerčně připojistit.

Kdo se podívá na zdravotnický program KSČM, získá dojem, že si vzali program ČSSD a stiskli tlačítko Copy. Ani komunisté nechtějí žádné poplatky, nechtějí zvyšovat spoluúčast pacientů a nepřipustí privatizaci zdravotnických zařízení a záchranné služby.

Chtějí obnovit síť neziskových zdravotnických zařízení a obnovit dosažitelnost záchranné služby a pohotovosti. Stát musí zvýšit platby za své pojištěnce, podíl zdravotnictví na HDP se musí zvýšit na 8 procent. O zdravotní pojištění by se měla starat jedna pojišťovna.

Volby ukážou, která koncepce nakonec nabude vrchu. V oblasti zdravotnictví ale velkou koalici nečekejme. Na to tam proti sobě stojí moc silné osobnosti a programy jsou výrazně nekompatibilní.

Ohodnoťte tento článek!