Nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým slouží nová poradna

telefon, mobil, mobilní telefon

Nevyléčitelně nemocným i jejich blízkým začala pomáhat nová telefonická poradna, kterou provozuje Nadační fond Umění doprovázet.

Na lince s číslem 604 414 346 je možné získat třeba informace o dostupnosti hospicové péče, podmínkách opatrování doma, možnosti zapůjčení pomůcek, sociálních dávkách či nabídce služeb pro pacienty. Poradenství je bezplatné a anonymní. Využít ho mohou i lékaři, pečovatelé či úředníci. K dispozici je také adresa poradna@umenidoprovazet.cz. ČTK o tom informovali pracovníci fondu.

„Opakovaně se setkávám s případy, kdy se potřební o hospicové péči dozvěděli pozdě, nebo s těmi, kteří jsou v terminálním stadiu nemoci hospitalizováni v neadekvátním zařízení – třeba v nemocnici či v léčebnách dlouhodobě nemocných, a přitom by mohli využívat domácí hospicovou péči,“ uvedla zakladatelka fondu Jana Haráková. Pracovníci poradny zprostředkují případně i psychologickou a duchovní pomoc.

Poradenství je určeno hlavně lidem, jejichž tělo už nereaguje na léčbu, vyčerpaly se všechny možnosti k vyléčení a nastupuje péče paliativní, tedy tišící. Podle Harákové ročně v Česku třeba na nádorová onemocnění zemře kolem 30.000 lidí, v hospicích jen 3000 z nich. „Zřídili jsme poradenskou linku, kde by rodiny těžce nemocných našly včas potřebné informace a mohly se o své blízké postarat co nejlépe, s pomocí odborníků třeba i doma,“ dodala Haráková.

Nadační fond Umění doprovázet vznikl v červenci 2007. Podporuje hospice. Za dobu své činnosti poskytl lůžkovým zařízením asi 2,6 milionu korun. Od loňska podporuje i domácí péči. Zaměřuje se také na vzdělávání pracovníků, kteří umírajícím pomáhají. Bližší informace jsou na adrese www.umenidoprovazet.cz.

Kromě poradenství po telefonu či poštou je možné domluvit si s odborníky také osobní schůzku. Kancelář sídlí v Novém Strašecí. Její úřední hodiny jsou v pondělí a v pátek od 08:00 do 12:00, ve středu od 14:00 do 18:00.

Ohodnoťte tento článek!