Nezodpovědná příprava reformy veřejné správy

Chceme jasná pravidla pro úhradu výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění, uvedl předseda SZP MUDr. Ivan David. Dodal, že svaz se staví zásadně proti představě, že veškerá péče by měla být hrazena z veřejných zdrojů…

PRAHA (jšd) – Bodové a finanční ohodnocení lékařských výkonů, důsledky přijetí transplantačního zákona, snaha o prodej Nemocnice na Homolce a devitalizační metoda byly tématy tiskové konference Svazu zdravotně pojištěných (SZP).

Chceme jasná pravidla pro úhradu výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění, uvedl předseda SZP MUDr. Ivan David. Dodal, že svaz se staví zásadně proti představě, že veškerá péče by měla být hrazena z veřejných zdrojů, ale současně svaz nepokládá za vhodné, aby se pacient spolupodílel přímými úhradami na zdravotní péči pod záminkou, že ho to vhodně motivuje. Svaz pokládá za nepřípustné vybírání libovolných částek pololegálně nebo nelegálně, tak, jak k tomu v současnosti prý dochází. „Souhlasim s tím, že veškerá zdravotní péče, zejména přepychová, nemůže být hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale jsem pro to, aby byla stanovena zcela jasná pravidla, a to v dekódovacím řízeni, předběžně jsme o tom domluveni s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče,“ řekl Haló novinám David. Naproti tomu 54 poslanců ODS a Unie svobody žádají Ustavní soud pouze o odstranění překážek, a chtějí účtovat libovolné ceny a současný chaos stabilizovat a legalizovat.

Svaz chce, aby vznikl seznam výkonů, který by prošel dohodovacím řízením a jasně určil, které výkony nebo jejich části nejsou plně hrazeny a jakými pravidly se úhrada řídí. SZP usiluje chránit pojištěnce před okrádáním a slušným lékařům naopak poskytnout oporu pro odměnu za péči, kterou pojišťovny nehradí.

K záměru prodat Nemocnici na Homolce David uvedl, že je možné si představit privatizaci této nemocnice za podmínek, že se stane v síti nemocnic nadbytečnou, a to za hodnotu jí odpovídající, t.j. zhruba šest miliard korun. „Pokud současný pan ředitel Šubrt není ochoten, a neboje mu zatěžko řídit státní nemocnici, pak ať odejde a uchází se v konkurzu na místo ředitele soukromé nemocnice a přestane organizovat zcizení státního zařízení,“ podotkl David. Upozornil na možnosti desítek podobných privatizací, ke kterým nepochybně dojde v důsledku nezodpovědné přípravy reformy veřejné správy. „Kraje totiž nechají spravovat majetek, který na nebyl ze státu převeden, nejrůznějšími soukromými společnostmi, které budou zdravotnická zařízení tunelovat. Neexistuje možnost, jak v tom politicko-ekonomickým mafiím v jednotlivých krajích zabránit,“ zdůraznil předseda SZP. Připomenul, že důsledkem značné nevyváženosti transplantačního zákona dojde k dalšímu poklesu transplantací, protože se sníží počet odebraných orgánů a desítky nemocných na čekací listině budou mít ještě méně naděje než dosud.

Svaz zdravotně pojištěných trvá na tom, aby byly v praxi používány jen ověřené metody a nikoli metody léčitelské, neověřené. Podle Davida ministr zdravotnictví Bohumil Fišer udělal chybu, když povolil klinické zkoušení devitalizační metody, aniž by k tomu výsledky preklinických testů opravňovaly. „Je v zájmu pojištěnců, aby nebyly prováděny pokusy na lidech užitím neověřených metod,“ poukázal předseda SZP.

jšd, Haló noviny, 13.6.2002

Ohodnoťte tento článek!